Archive for month februar, 2015

Vanen tro afholdes den store Odense Å Premier først i marts. I år er dagen lørdag den 7. marts 2015. For at deltage i konkurrencen, ja for i det hele taget at måtte fiske i åen denne dag, skal du være i besiddelse af et premiereprogram. Der er præmier for mere end kr. 50.000,-. Havørred […]
Rate this item
(0 votes)

Premieren

Vanen tro afholdes den store Odense Å Premier først i marts.

I år er dagen lørdag den 7. marts 2015. For at deltage i konkurrencen, ja for i det hele taget at måtte fiske i åen denne dag, skal du være i besiddelse af et premiereprogram. Der er præmier for mere end kr. 50.000,-.

Havørred og laks fanget i Odense inderfjord kan ligeledes deltage i konkurrencen under forudsætning af, at fangeren er i besiddelse af et premiereprogram. I fjorden må fiskeriet startes kl. 00.00, medens fiskeriet i åen først starter kl. 07.00. Indvejningen slutter kl. 13.00.

Husk at junior fiskere kan købe kort for 50 kr. (under 18 år), for alle ikke-juniorer er prisen 150 kr.

Du får sammen med billetten et stk. tryk med fra Thomas Weiergang
Desuden kommer der i år en folder med historier af H.C Andersen. Det er brudstykker fra sommeren 1829 som venligst er udlånt af Odense byes museer.

Programmerne kan købes hos Ækvator Sport og Jan og Bo Odense.


 

Read More
Rate this item
(0 votes)

Dagsorden som følger:

Manglende foreninger:

Sportsfiskeren Langeland, FVIS Fynsværket, Nordfyns Sportsfiskerforening af 1989, Vends Sportsfiskerforening, Glud og Marstrand

 1. Valg af dirigent
 • Claes Rosenberg
 • Der skal byttes om på punkterne 10 og 7. De øvrige rykkes ned.
 1. Formandens beretning for det forløbende år
 • Spørgsmål til beretningen. Indberetning af fangede fisk. Det er endnu ikke optimalt. Der henstilles til at foreningerne tager det op lokalt.
 • Formandens beretning er enstemmigt vedtaget.
 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
 • Delt i to. Leje af ekstra vand, optimering af forholdene omkring åen og hjemmesiden. Der hjælpes til fra Arnt og Dan. Vandløbsplejen og kontrollantkorpset styrkes. Der er også gang i et skjulestensprojekt i Odense Å. Det er ambitionen.
 • Forretningsudvalget er med i arbejdet omkring handicapramperne. Der henvises til formandens beretning.
 • Claes fortæller at rampen ved Kratholmbroen allerede er etableret..
 • Der er et spørgsmål om vandranunkel fra Morud. Der er fundet ranunkel i vandsystemet Stavis å. I 50‘erne var der 16 forskellige planter inklusiv vandranunkel. Det er godkendt fra kommunens side, at planterne er til stede i systemet.
 • Handlingsplanen vedtaget.
 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg
 • Ingen beretning herfor.
 1. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 • Jan og Bo har en debit ifm. premierekortsalget fra sidste år. Jan og Bo har fået en regning, som ikke er betalt, og har fået tilsendt et nyt girokort.
 • Der er tre klubber, som mangler at betale.
 • Der opfordres til at lave et forslag fra forretningsudvalget til næste år om eksklusion af foreninger, som ikke betaler rettidigt. Forslaget kan gå ud på, at foreninger, der ikke har betalt, ikke har fiskeret i systemet. Der skal tages højde for problematikken overfor kontrollanterne, at de skal have en opdateret liste over foreninger, som ikke har betalt.
 • Formænd og kasserere kontaktes ved manglende indbetaling.
 • Der indstilles til, at der arbejdes med et forslag i løbet af dette år..
 • Premieren i år er et samarbejde mellem Jan og Bo og Ækvator Sport.
 • Revisionen er gået igennem. I forretningsudvalget skal økonomien vendes, og der skal tages indstilling til manglende indbetalinger.
 • Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
 1. Forslag til kommende års budget og kontingent
 • Uændret kontingent.
 • Forslaget er enstemmigt vedtaget.
 1. Indkomne forslag (forslag vedlagt indkaldelsen)
 • Der er ingen indkomne forslag.
 1. Valg til bestyrelse
 • Der peges på Dan Nielsen fra OSK og Morud som foreningsformand.
 • Palle Jørgensen modtager genvalg.
 • Der peges på Thomas Hansen og han vælges ind. Han har været med til at etablere kontrollantkorpset støttet af Allan Birk.
 • Gerhardt Andersen stiller op til bestyrelsen.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Knud Rask og Torben Rolskov fra Nordfyns.
 1. Valg af 2 revisorer
 • Jørgen Alvin er genvalgt.
 • Kørsel ved Hjelmerup. Der må parkeres ved Flægskov og gå derfra til stykket.
 • Det er ikke genforhandlet i 2014. Det skulle gerne være tydeligt på hjemmesiden. Det noteres og det skal tydeliggøres.
 • Til formændene. Fiskeriet begynder først efter første premieren fra Dalumbroen og nedstrøms og i Stavisåen.
 • Der er mange, som fisker uden fiskekort i Stavisåen. Der opfordres fra forretningsudvalget til, at foreningerne indstiller medlemmer til kontrollantkorpset. Indkald til møde i kontrollantkorpset skal varsles i rimelig tid. Dem, der ønsker at være kontrollanter, skal melde sig til Thomas. Der forskel på opsynsmænd og kontrollantrollen.
 • Er der problemer med fiskeriet i fredningstiden i den, skal det måske tages op.
 • Jørgen Alvin fortæller om OSK’s Fiskeskole.
 • Claes takker for god ro og orden.
 • Flemming tager afsked med forretningsudvalget – der overtages et arbejde, som er rigtigt godt på vej. Og der lyder også en tak til samarbejdet med Vandpleje Fyn.
 • Odenseåpremieren er alle foreningernes premiere. Gør reklame for det i foreningerne lokalt!
 • Benny sender også en tak til Flemming for hans store indsats for sammenslutningen. Han har haft et rigtigt godt kendskab til lodsejerne langs åen.

 

Read More
Rate this item
(0 votes)

…. blev vundet af Kenneth Vibæk, der havde adskellige havørreder på samvittigheden i 2014.
Kenneth vandt for ca. 4.000 kr grej, skænket af Kent Andersen.

Kæmpe tillykke med præmien.

Kenneth Vibæk

På Odense Å Sammenslutningens vegne,
Dan Nielsen

Read More

Ved fortsat besøg af denne webside accepterer du brug af cookies. mere info

Dette website anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker. Ved at trykke "Acceptér" accepterer du at denne webside placerer cookies på din PC.

Luk