Archive for month september, 2015

Rate this item
(0 votes)

Et af det sidste nye tiltag ved Odense Å er en fiske- / kajak- / handicap-plads ved sammenløbet i Odense Å og Det varme Vand.

Knuds Bro (1)

Og til dem der fisker meget i Åen, og specielt til Premieren, så er det ca. dér hvor Knud E. Nygaard fisker og det har han fisket fra det område i over 25 år, så om det er Kommunen der syntes, at han trængte til en fin fiske plads vides ikke, men lad os bare kalde den for “Knuds Bro”.

Og så lige en lille bøn: Vi vil gerne have plads til alle, så kommer der folk med et handicap, vis venligst pli og give plads.

Mange tak 🙂
Dan Nielsen, Formand Odense Å Sammenslutningen

Knuds Bro (2) Knuds Bro (3)

Read More
Rate this item
(0 votes)

Fraværende: Palle, Thomas, Gerhardt.
Knud Andersen, bestyrelsesmedlem i DL, var mødt i Palles fravær.

 

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Gæstekort er afregnet med kassereren. Dan spørger Omar om han vil have lavet en forsikring for hans gæster.

Gedder i Odense Å med kvoter. Der bliver gokket gedder. Skal der fastsættes kvoter, ønsker vi forslaget stillet til repræsentantskabsmødet.

Grødeskæring. Kommunen skærer grøden.

Stavisåen ved de nye sving. Hegningen er sat helt ud til brinken. Dan taler med Theilmann.

Skovsøen lånes ud til fiskeskolen i oktober.

Dan arbejder på kortene over vores fiskevand.

Jørgen Alvin Pedersen arbejder på at lave en fiskemesse for klubber og forretninger på Fyn.

Etablering af vedligeholdelsesudvalg ved fiskevandet og faciliteterne. Niels laver en plan, så klubberne for datoer for at gennemføre arbejdet.

Dan afventer svar fra Theilmann vedr. regler om fiskeforbuddet i kommunens søer.

Dan har haft kontakt med Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn om deres kontrolvirksomhed langs kysterne ved deres fiskevandes å-udløb.

Adgangen til å-hytten. Husk, at der IKKE MÅ KØRES til å-hytten.

Kontrollanterne opfordres til at køre forbi noget oftere på dette stykke. Parkeringspladsen på stykket skal flyttes ud til vejsammenfletningen.

 

 1. Næstformanden har ordet

Grødeskæringen. Der henvises igen til Odense Kommune, som har opgaven med
grødeslåning.

 

 1. Kasseren har ordet

Der er stadig restance for et par foreninger.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Knud fra Dalum: Dawns eng. Der er en twist med lodsejeren. Forhandling om oprindelig pris og at OÅS rydder langs fiskevandet for bjørneklo.

Kontrollanttegn: Thomas og Allan Birk skal indkalde til et kontrollantmøde i løbet af september.

Udplantningen den 28. juni gik fint ved Borreby Møllebæk og Holmehavebækken.

Premieren 2016. Sættes på dagsordenen næste gang.

Der er bjørneklo ved stien ved Flægskov. Dan kontakter jagtkonsortiet derude.

 

 1. Eventuelt

Der er ingen ting til Eventuelt.

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste mødedato – 21.10 kl 19.30 i Dalums Klubhus.

 

Read More
Rate this item
(0 votes)

Fraværende: Palle, Thomas.

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Websiden er flyttet til Unoeuro, som er den nye udbyder. Der har ikke været nedbrud siden.

Dan informerede om at René Husted har fået lov til at tage sine elever med til Stavis Å og kaste med lidt spinnere og René (fra Jan & Bo) har fået lov til at lave kastetræning med nogle af sine leverandører på de ydre stræk.

Omar fra Denmark Fishing Outdoor Lodge, Helnæs, har forespurgt om han kan få lov til at købe 3 gæstekort. Vi blev enige om at, selv om det egentlig strider mod vores regler om at man skal være medlem af en klub under OÅS, vil vi prøve at se hvordan det går, da vi håber at det kan give Odense Å omtale, også udenfor Fyns / Danmarks grænser. Der er 100% tale om catch and release. Dan laver de 3 gæstekort og sender til ham, samt en kopi til Thomas, så han kan informere sine kontrollanter.

Der er desværre stadig ikke sket noget med vores oversigtskort. Dan vil tage sig af disse efter sommerferien.

 

 1. Næstformanden har ordet

Dan har fået USB stikket med alle Bennys OÅS dokumenter.

 

 1. Kasseren har ordet

Har ikke hørt omkring Dawns stykke, venter på besked fra Palle.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Willy: Vedr. ulovlige garn: Kan vi ikke lave et fælleskorps, der har øje på dette. Dan kontakter Uggerby efter sommerferien og skriver på hjemmesiden efter Uggerby er kontaktet. Også kontakt til Vandpleje Fyn.

Willy: Udplatningen kører, og er d. 28. juni kl 9:00. Mødes ved Børnehaven i Borrreby.

 

 1. Eventuelt

Ingen ting

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 2. september kl. 19.30 i Dalums Klubhus.

Premieren 2016 skal tages op på dette møde.

 

 

Read More

Ved fortsat besøg af denne webside accepterer du brug af cookies. mere info

Dette website anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker. Ved at trykke "Acceptér" accepterer du at denne webside placerer cookies på din PC.

Luk