Rate this item
(0 votes)

Deltagere: Benny- Palle- Niels-Rasmus- Knud- Ulrik- Willy.

Afbud fra : Flemming og Lars.

 

Benny bød velkommen til mødet.

 

1.Referat fra 13/3- 2013: Godkendt.

2.Sommerafslutning bliver denne gang i Å Hytten  den 26/6 -2013 Kl. 17.00

3.Nyt fra udvalgene: Benny spurte ind til PC. Rasmus køber  en ny PC. Med de nødvendige

Programmer, Så vi selv kan lave , plakater, programmer, og kort m.v.

Rasmus tager en snak med Lars, ang. Trailer køb.

Benny ringer til Lars, ang. Nye aftaler med grejforretningerne ang. Å. Premiere 2014.

Rasmus arbejder videre med, Fiskekort.DK.

4.Evt: Ordet var herefter frit.

Næste møde 26/6- 2013 Kl. 17.00 i Å Hytten.

 

Knud Rask.

Read More