Vigtigt: Midlertidig ændring af fiskeregler i åerne.

Grundet de nuværende vejrforhold ser vi os nødsaget til at indføre disse midlertidige restriktioner:

Odense Å: Vi anbefaler at der ikke fiskes.
Lindved Å: Al fiskeri er forbudt.
Stavis Å: Al fiskeri er forbudt.
Ryds Å: Al fiskeri er forbudt.

Dette er gældende fra 12. August 2020, og indtil vi melder andet ud.

Med venlig hilsen,
Dan Nielsen
Formand, Odense Å Sammenslutningen

Signalkrebs i Odense Å

Der er nu blevet konstateret signalkrebs flere steder i Odense Å, og det er ikke bare en enkelt hist og pist.

Der er set flere ved bl.a. Åsum, Dalum og Borreby, så de er formentlig over det hele.

Vi gør opmærksom på at der IKKE må fiskes efter krebs i Odense Å Systemet, men skulle en du fange en signalkrebs, må den heller ikke genudsættes.

Signalkrebs

Signalkrebsen kendes på de hvide pletter på kløerne, de er ikke fredede og der er intet mindstemål på dem.

P.S. De viste krebs er ikke fra Odense Å.

Pensionistkort

Pr. 2020 er pensionistkortet igen at finde i forretningerne. Det henvender sig til lystfiskere over 65 år, og vedkommende behøver ikke at være medlem af en forening under OÅS.

Det koster 200,00 kr. i 2020, og vil i 2021 stige til 300,00 kr. for et helt år.

Det gælder på dagkortstykkerne, og fiskereglerne, fredningstider og mindstemål er også gældende for disse.

Pensionistkort

Regelændring

Efter en del snakken rundt omkring, har vi ændret en regel under Fredningstider vedr. nedgængere fra at lyde “Nedfaldsfisk / nedgængere skal genudsættes, så nænsomt som muligt, de smager heller ikke særlig godt” til “Nedfaldsfisk / nedgængere bør genudsættes, så nænsomt som muligt, de smager heller ikke særlig godt”.

Knæk og bræk,

Dan Nielsen

 

Resultatet af Premieren 2020

OÅS Premieren 2020

Nr. 1.
Martin Botten
Havørred 2,88 kg 64,5 cm

Nr. 2.
Jeppe Larsen
Havørred 2,574 kg 59,0 cm

Nr. 3.
Kasper Lauersen
Havørred 2,193 kg 57,5 cm

Nr. 4.
Henning Knudsen
Havørred 2,115 kg 58,0 cm

Første fisk:
Danny Vitting
Havørred 1,184 kg 48,0 cm

Flotteste fisk:
Jeppe Larsen
Havørred 2,574 kg 59,0 cm

OÅS Premieren 2020
OÅS Premieren 2020
OÅS Premieren 2020
OÅS Premieren 2020
OÅS Premieren 2020
OÅS Premieren 2020
OÅS Premieren 2020

Knud Rask 1943 – 2020

Knud Rask 1943 – 2020

Det er med sorg at jeg har fået den kedelige besked at Knud Rask desværre er gået bort den 28. januar 2020 efter længere tids sygdom.
Knud har gennem mange år været en fast gæst ved Odense Å og han har gennem hele Odense Å Sammenslutningens tid været et fast støtte, som vi har kunne trække på. Knud har også i mange år været en meget aktiv kontrollant ved vores åer, alt dette skylder vi ham en stor tak for.
Tak for alt, Knud, og stram line på de evige fiskevande.

Vores tanker går til de pårørende i disse svære tider.
RIP Knud Rask, æret være dit minde.

Knæk og bræk,
På Odense Å Sammenslutningens vegne
Dan Nielsen, Formand

Ændring af bekendtgørelse omkring havørredfiskeri på Fyn

Som I nok har set, er der en del snak omkring havørredfiskeri på Fyn, hvor der foreslås at hver fisker max må hjembringe 2 havørreder pr. dag, hvoraf en må være over 60 cm. Med “fisker” forstås lyst-, sports-, bierhvervs- og erhvervsfiskere.

Claus Eriksen fra Go-Fishing har indberettet denne ændring, da bekendtgørelsen netop nu er i revision.

Vi har i Odense Å Sammenslutningen enstemmigt vedtaget at vi slutter op om dette forslag, og ligeledes har de i Odense Sportsfisker Klub gjort.

Dette er blot en del af hvad vi på Fyn har formået de sidste mange år; Antallet af garn er halvveret i fjorden, og bierhvervsfiskerne er væk. Med det nye tiltag vil der komme endnu bedre forhold for havørredfiskerne på Fyn.

Vi har osgå i snart 20 år her på Fyn haft et mindstemål på havørreder på 45 cm som det eneste sted i Danmark. Så på Fyn tør vi gøre en forskel og er ikke bange for at prøve noget nyt, selv om det giver hug en gang imellem.

Forretningsudvalgsmødet 28. februar

 • Godkendelse af seneste referater (vedhæftet denne e-mail).

  • De er godkendte.

 • Formanden har ordet

  • Konstituering af Forretningsudvalget

   • Karsten er konstitueret som medlem af forretningsudvalget.

  • Medlemsskaber og DSF’s måde at tælle op på, igen igen.

   • Til august meldes medlemstal ud. Der udsendes en mail til foreningerne, så medlemstallet bliver opdateret​​ i sammenslutningen til fastsættelse af kontingent til OÅS.

   • Til repr. Næste gang – afskaffelse af familiemedlemsskab

  • Handling ved manglende betaling af kontingent. (Skrækeksemplet Leifi. Må ikke ske.)

   • Har man ikke betalt inden 1.3, sendes der en rykker, og​​ derefter betragtes klubber som udmeldt, hvis der ikke er betalt inden 1.4.

   • Derefter må klubben melde sig ind igen og indbetale nyt indmeldelsesgebyr.

   •  

   • Leifi: Der manglede indbetaler på deres indbetaler. Men de havde betalt til tiden og korrekt.

  • Spørgsmål​​ klar til Michael Theilmann efter premieren.

   • Fældning af træer langs åen ved Skovsøstrækket ned til Zoo.

   • Hvad er status omkring Stavisåen?

   • Lindved Åen.

   • Knabestenen

   • Plasticposeprojektet

  • Diverse, såfremt jeg har misset et eller andet.

 • Næstformanden har ordet

  • Ingen ting

 • Kasseren har ordet

  • Hvor mange Premiere programmer er der solgt i alt?

   • Der er ikke solgt mange kort.

  • Der er kommet gavekort fra Michaels J&F.

  • Der er købt pokal.

 • Medlemmerne har ordet

  • Allan tager kontakt til Frank om pølser.

 • Premieren 2019

  • Gennemgang af tjeklisten

   • Der er styr på det hele: Is (den hentes sidst på dagen fredag), kl 10:30 hentes biksemad, vægt og målekassen, AV, Afmærkningsbånd, Indkøb til indvejning og forplejning.

  • Gennemgang af indvejningsprogrammet

   • Gør vi på​​ Victoriagade lørdag morgen

  • Ilse / Spejlæg?​​ 

   • Kontakt WD om æg 50 stk.

  • Hvem gør hvad?

   • Styr på det hele

  • Vi mødes kl 5 lørdag morgen Victoriagade.

 • Fastsættelse af næste møde

  • Tirsdag den 12. marts kl 19.30 i Dalum

Masser af Odense Å fisk

Nu er vi 4 dage over premieren, og vi kan se at der allerede er 23 indrapporterede fangster. Der er masser af fisk i Odense Å, det kræver bare lidt vand, og at I tager ud og fisker. Vandet er kommet nu, såååå…..


F.eks. har Søren Lørup og Tore Fiil fanget flere fisk de sidste 3 dage, end der blev fanget til hele premieren.


Så gør som dem; trods regn og blæst, og kom ud med stangen, i stedet for at sidde hjemme foran computeren og skrive, at der ingen fisk er. Så længe I sidder dér, fanger i ingen ting.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen

Resultatet af Premieren 2019

Trods lav vandstand i åen lykkedes det da at fange et par fisk, men årets Top 8 blev kraftig reduceret til en Top 4, og Junior rækken blev desværre slet ikke repræsenteret.

Den største:
Havørred på 1633 gram og 54 cm
Ove Bernd Meier-Larsen

Nr. 2:
Havørred på 1259 gram og 49 cm
Toni Hedelund

Nr. 3:
Havørred på 1249 gram og 49,5 cm
Andy Nielsen

Nr. 4:
Havørred på 1080 gram og 46 cm
Ebbe Dreyer Skov

Den første:
Havørred på 1259 gram og 49 cm
Toni Hedelund

Den flotteste:
Havørred på 1259 gram og 49 cm
Toni Hedelund