Miljørigtigt tiltag ved Odense Å og Fjord Premieren 2019.

Sammen samler vi bedst!

Vi vil i forbindelse med Odense Å og Fjord Premieren 2019, lørdag d. 2. marts, bede fiskerne om at kigge rundt hvor de går og fisker, og samle affald op. Vi har, fra Odense Kommune, fået udleveret 50 poser til dette, og vil oprette ”opsamlingssteder”, afmærket med flag. Odense Kommune komme rundt og samle affaldsposerne op efter endt fiskeri.

Dette er forhåbentlig blot starten på et samarbejde omkring affaldsindsamling i naturen, for vi vil i løbet af foråret kontakte alle lystfiskerforeninger under Odense Å Sammenslutningen, med henblik på at få deres medlemmer, der jo befinder sig en del i naturen, om at samle affald ind.

Tommerup’s Buskryddere går Amok

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Buskrydderlauget fra Tommerup Lystfiskerforening har taget sagen i egen hånd, og gået totalt amok med buskrydderen ved stykkerne omkring Odense Å Hytten.

Der skal lyde et kæmpe stort tak til dem for den fantastiske indsats.

Er der nogen andre klubber eller personer, der vil give en hånd med på andre stræk, er de meget velkomne til at kontakte mig på dan@odense-aa.dk

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_images_carousel images=”1511,1512,1513,1514,1515,1516,1517,1518,1520,1521,1522″ img_size=”large” speed=”2500″ autoplay=”yes”][/vc_column][/vc_row]

Buskrydning ved Åsum. Kom frisk :-)

På torsdag aften slår buskydderne til igen. Allan Birk Hansen har taget initiativet, og han har brug for din hjælp, hvis det skal blive til noget.
Sidste år gjorde vi det samme, og et par timer med arbejdshandskerne på gjorde det, der skulle til.

Vi har 5-6 buskryddere og hjelme med.

Husk selv handsker, kraftige bukser og støvler.

Meld dig til i tråden, eller tag kontakt til Allan Birk Hansen eller Willy Dannevang. Vi har brug for al den hjælp, som vi kan få.

Hvis ikke der er nogen, der tilmelder sig, aflyser vi og prøver igen.

Vi mødes ca. 19.30 ved Åsumbroen på Åsumvej inde ved den lille vej før åen, når man kommer fra Odense.

Vh.
Willy Dannevang

Det hér er bare ØV!

Og så er det sagt meget mildt!
Der er endnu en gang blevet udøvet hærværk på hegnene ved Stavis Å fra Rismarksbroen og nedstrøms.

Sidste år reparerede Odense Kommune hegnet for ca. 40.000 kr. efter en / nogle hærværks-folk havde klippet det i stykker, og nu er det sket igen. Hele 26 steder på strækket! Det er meget ærgerligt, og trælse penge at bruge til reparation igen; penge der kunne være brugt til naturforberedende tiltag (ja, det ryger fra den kasse).

Undertegnede holder møde med Odense Kommune vedr. dette problem i uge 20, men er der nogle der ude, der ved noget / kender nogle eller lign. der har med dette at gøre, så er du / I meget velkommen til at kontakte mig, anonymt er selvfølgelig også ok.

Det ender med at vi mister fiskeretten på stykket. Det hér er bare ØV!

Med venlig, men bestemt hilsen!
Dan Nielsen,
Formand for Odense Å Sammenslutningen

Vis hensyn til hinanden

Hej med Jer,

Ja ja, jeg ved det godt, det har ikke meget med lystfiskeri at gøre, og så alligevel….

Bukkejagten starter jo d. 16. Maj, og i den forbindelse vil jeg gerne opfordre vores medlemmer til at vise hensyn til jægerne, som gerne vil have en god og spændende dag ud af dette, nøjagtig som vi gerne vil have en god og spændende dag ud af Odense Å og Fjord Premieren.

Derfor, hvis I vil ud og fiske tidligt denne dag, så tag ud et sted, hvor der ikke er jagt i området, så råvildt ikke bliver skræmt væk.

Dette er en lille opfordring til at vise hensyn til hinanden, så vi forhåbentlig kan få et bedre forhold jægere og lystfiskere indbyrdes. Der skal jo være plads til os alle.

Med venlig hilsen, og knæk & bræk!
Dan Nielsen,
Formand for Odense Å Sammenslutningen.

Odense Å Sammenslutningen - Bukkejagten

Fangstjournalen

Det er med stor glæde at vi, kun 2 uger efter Odense Å og Fjord Premieren 2017, allerede kan se at der er indberettet 59 fangster på vores Fangstjournal.

Mange tak til Jer, der er så venlige at indberette, det er rigtig godt gået. Keep up the good work.

Og sidst, men da absolut ikke mindst, stort tillykke med de fine fangster.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen
Formand, Odense Å Sammenslutningen

Referat af Forretningsudvalgsmødet 31. Januar 2017

Dagsorden som følger:

 1. Godkendelse af sidste referat
  1. Godkendt
 2. Repræsentantskabsmødet
  1. Der er ikke indkommet nogen forslag. Gennemgang af dagsorden.
  2. Vi foreslår Jørgen Pedersen som ordstyrer.
  3. Referent Willy Dannevang.
 3. Fastsættelse af næste møde
  1. Det bliver onsdag, d. 8. Februar 2017 kl 19.30

Referat af Repræsentantskabsmødet 31. Januar 2017

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent
  1. Jørgen Alvin Pedersen modtager valget.
 2. Godkendelse af formandens beretning for 2016
  1. Beretningen er godkendt uden bemærkninger.
 3. Forretningsudvalgets forslag til handlingsplan for det kommende år
  1. Dan Nielsen: indberetning af laksefisk er obligatorisk. Man kan godt indberette med anonym plads.
   1. Christian Larsen, Morud: går ikke ind for at der skal indberettes.
   2. Laksefisk skal indberettes og det er ikke en ny regel.
  2. mål på gedder på 80 cm.
   1. Christian Larsen, Morud er imod en begrænsning af max. mål på gedden.
   2. Willy Dannevang, OÅS Gedden er en sportsfisk, som vi ønsker at værne om.
 • Afstemning om et max. mål på gedden på 80 cm. Forslaget er nedstemt.
 • Bl.a. om der må der fiskes med andre agn? Gulp og lignende produkter, samt evt. andre regellempninger. Forslaget er vedtaget.
 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg
  1. Der er ingen nedsatte udvalg pt.
 2. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendels
  1. Palle: Der er et underskud på ca. 8000.- også i det kommende år. Bl.a. pga. faldende kortsalg.
  2. Forretningsudvalget foreslår, at kontingentet hæves fra 2018.
  3. Der er en bemærkning om OÅS’s forbrug af møder og forplejning.
  4. Regnskabet godkendt.
  5. Der er uddelt kontingentindkrævning til foreningerne.
  6. Palle tager fat i forbundet. Der skal bruges samme definition omkring familiemedlemsskaber.
 3. Forslag til kommende års budget og kontingent
  1. Forretningsudvalget foreslår, at kontingentet hæves fra 2018.
 4. Indkomne forslag
  1. Der er ingen indkomne forslag.
 5. Valg til forretningsudvalget
  1. Dan Nielsen modtager genvalg.
  2. Thomas Hansen modtager genvalg.
  3. Gerhardt Andersen modtager ikke genvalg.
  4. Benny Hansen stiller op og vælges ind.
 6. Valg af suppleanter
  1. Karsten Brandt og Michael Hansen vælges ind som suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer
  1. Claes og Jørgen genopstiller og modtager genvalg.
 8. Årets største, korrekt indrapporterede laksefisk, og lodtrækning blandt resten
  1. Nicolai Axelsen har fanget en havørred på 6 kg og 85 cm. Han modtager et gavekort på 500.- og et præmierekort for 2018.
  2. Søren Larsen (lodtrækning) fangst nr. 43. En havørred på 50 cm, som han valgte at genudsætte. Han modtager en præmie magen til årets storfanger.
 9. Eventuelt
  1. Michael Tommerup Sportsfiskerforening. Han fortæller om grødeproblematik, og manglende grødeslåning.
  2. Vedligeholdet er udelukkende langs brinkerne, som vi må gøre noget ved.
  3. Dan Nielsen takker for godt samarbejde til Gerhardt og Jørgen med en lille erkendtlighed.

 

Noter til handlingsplan:

 • Laksefisk fanget i de af Odense Å Sammenslutningen administrerede vande, SKAL indberettes på fangstjournalen, evt. anonym plads.
 • Max mål på Gedder, således at alle Gedder over 80 cm. skal genudsættes (og selvfølgelig også dem under 60 cm.)
 • Beslutning af: Skal der lempes yderligere på reglerne?

 

Noter til valg:

På valg er:

 • Formand Dan Nielsen (modtager genvalg)
 • Forretningsudvalgsmedlem Thomas Hansen (modtager genvalg)
 • Forretningsudvalgsmedlem Gerhardt Andersen (modtager ikke genvalg)

Referat af Forretningsudvalgsmødet 10. November 2016

Dagsorden som følger:

1. Godkendelse af sidste referat(er)
Godkendt.

2. Formanden har ordet
Formanden var syg!

3. Næstformanden har ordet
a. Kastekurser ved åen – Der er indgået en aftale med Ækvator Sport.

4. Kasseren har ordet
a. Palle har skaffet en ny plakat til premieren fra Thomas Weiergang.

5. Medlemmer har ordet
a. IAB

6. Premieren 2017
a. Tjekke Premierekassen inden premieren.
b. Se vedhæftede tjekliste.
c. Fredag før premieren. Hjælp til at pakke fra skuret. Kontrollanterne og
fiskerikontrollen v. Thomas. Vi skal have så mange som muligt med som
præmiesponsorer, og også for salg af premierekortet.
d. Premiereprogram:
i. En side fra Elsesminde.
ii. Et skriv om OÅS.
e. Sponsorater til premieren:
i. Havørred Fyn – sponsorat.
ii. LTS har et fluehjul som præmie – annonceplads i premiereprogrammet, og en
henvisning til de fynboer, som viser grejet frem.
iii. Et fiskekort til LTS til prøvekast af grej.
f. Flere aktører på grejfronten til premieren, både grossister og grejbutikker.
g. Fiskeskolen v. Jørgen Alvin lufter en ide om et foredrag om laksefiskeri i Danmark
inden premieren om de store åer i Jylland og om vores egen Odense Å med fokus på
Odense Å og Fjord premieren i januar/februar. I samarbejde med grejbutikkerne,
hvor der kan købes billet eller på Mobile Pay.
h. Køb og salg dag igen næste år lørdag den 25. februar i Victoriagade.

7. Fastsættelse af næste møde
a. Torsdag den 15. December kl. 19.00 i Dalums Klubhus.