Og vinderen er……

Odense Å og Fjord Premieren blev afholdt i det forrygende Danske forårsvejr som altid (regn og blæst), der også gav sig udtryk i bl.a. deltagerantallet. Men der blev fanget fisk, og rigtig fine fisk.

Og med 12 minutter tilbage inden konkurrence udløb, fangede Frederik Augustesen en havørred på 5650 gram og 74 cm. Sølvblank og i god kondition. Mange var samlet ved indvejningen i den tro, at det var slut kl. 13, men det var jo ændret til kl. 14 i år, og derfor var der mange tilskuere til Frederiks fight med fisken, som blev landet af en ukendt, som havde Bjarke fra OSK’s net i den ene hånd, samtidig med Bjarke holdt ham godt fast i nakken. Tillykke med den, Frederik.

Det skal i øvrigt lige siges, at Kent Andersen videregav sine præmier, en rigtig flot gestus!

Vinderlisten:

1. Frederik Augustesen (Også Flotteste Fisk)
Vestergade 92b
5000 Odense c
74 cm 5650 gram

2. Stefan Skov
Svenstrupvej 57
5471 Søndersø
70 cm 3900 gram

3. Brian Christensen
Skolevej 19
5464 Brenderup
63 cm 3050 gram

4. Peter Daly
Odensevej 134
5500 Middelfart
62 cm 2500 gram

5. Kent Andersen (Også 1. Fisk)
Tjørnehaven
5240 Odense NØ
59 cm 2400 gram

6. Jørgen Petersen
Daltoften 89
5320 Agedrup
61 cm 2300 gram

7. Danny Vitting
Tvedvænget 24
5240 Odense NØ
49cm 1800 gram

8. Martin Hansen
Juvelvej 22
5210 Odense NV
52 cm 1650 gram

IMG_6434 IMG_6435 IMG_6439 IMG_6444 IMG_6446 IMG_6447 IMG_6450 IMG_6451 IMG_6453 IMG_6462 IMG_6469 IMG_6471 IMG_6473 IMG_6475 IMG_6476 IMG_6481 Kopi-af-IMG_6435 Kopi-af-IMG_6439

Vi ses til næste år, klar til en ny Odense Å og Fjord Premiere.

Knæk og bræk,
Odense Å Sammenslutningen

Årets største Odense Å Havørred i 2015

Vi har afholdt det årlige repræsentantskabsmøde d. 27. januar i Dalum Lystfiskerforenings klubhus, og der er sket et par ændringer i forretningsudvalget, men om det, samt referat, kommer senere.

Hvad vigtigt er, at vi har præmieret den største, korrekt indrapporterede laksefisk, fanget i Odense Å systemet i 2015, og præmien gik til Henrik Jensen, Odense Sportsfisker Klub, for en havørred på 83 cm. Den blev genudsat, så der er ingen vægt på den. Tillykke til Henrik, som vinder et gavekort til Ækvator Sport på 500 kr., et gavekort på et premierekort til Odense Å og Fjord Premieren 2017, samt en æske god chokolade.

Derudover var der lodtrækning blandt de resterende 217 korrekt indrapporterede laksefisk, og der vandt Henning Nordmark, Fynske Lystfiskere, for en havørred på 60 cm. og 2,9 kg., fanget ved Bropbyværk. Også et stort tillykke til dig, der er et gavekort på 500 kr. til Jan & Bos Lystfiskershop Odense, et gavekort på et premierekort til Odense Å og Fjord Premieren 2017, samt en æske god chokolade på vej til dig.

Knæk og bræk derude,

Dan Nielsen
Formand, Odense Å Sammenslutningen

Odense Å og Fjord Premieren 2016

Til Odense Å og Fjord Premieren 2016, vil vi gerne være ude i god tid med programmerne – og det er vi så i år.

Shimano Logo  Rapala Logo

Programmerne er allerede i forretningerne (Ækvator Sport og Jan og Bo Odense), så du kan nå at planlægge dagen.
Der er igen i år TILBUD på junior-priserne, kun kr. 50,00.

Der er præmier for mere end kr. 50,000,-

Jan og Bo Logo  Ækvator Sport Logo

Odense Å Premieren 2016 Programmer  Odense Å Premieren 2016 Tegning

Tegningen er igen i år lavet af Thomas Weiergang.

Har du et premiereprogram, kan du få påspolet Sufix 832 til kun kr. 1,00 pr. meter i Ækvator Sport eller Jan og Bo Odense, du kan også købe dine RAPALA woblere minus 25%.

Kom frisk, de står klar i forretningerne.

Odense Å Premieren 2016 Sponsorer

Kæmpe Fiskegrejs-Marked d. 25. Januar 2017

Vi gentager successen fra 2016.

Mangler du lidt billigt fiskegrej, eller har du noget i overskud, du aldrig bruger, så se her:

I samarbejde med Ung Nord og Fiskeklubberne på Fyn, afholder Odense Å Sammenslutningen:

Kæmpe Fiskegrejs-Marked med køb og salg.

Ung Nord Logo  Odense Å SAmmenslutningen Logo

Alle er velkomne på denne dag, der foregår i Viktoriagade 33, 5000 Odense C, d. 25. Januar 2017 fra kl. 10:00 til 14:00.

Kæmpe Fiskegrejs-Marked Kæmpe Fiskegrejs-Marked

Ønsker du en bordplads, hvorfra du kan sælge dit overskudsgrej, brugte fiskegrej og andet fiskeudstyr, er du meget velkommen efter princippet: Først til mølle, så skynd dig at kontakte Dan Nielsen på email: dbn@adslhome.dk  eller på tlf.: 40 57 49 26 for at booke din plads, den koster kun 50,00 kr.

Kæmpe Fiskegrejs-Marked

Adgang til markedet er gratis, og der vil være salg af pølser, brød, vand og øl under hele arrangementet.

Vi glæder os til at se Jer, så mød talrigt op, og medbring godt humør.

Knæk og bræk,
Odense Å Sammenslutningen

Den flotteste han-ørred længe set fra Odense Å.

Csongor Balog har fanget en rigtig flot (og stor) havørred i Odense Å. Her fra Odense Å Sammenslutningen skal lyde et kæmpe tillykke med den flotte fangst, til dig, Csongor Balog, luk ørerne for de folk, der desværre er misundelige på din fangst. Den er flot, du skal være stolt.

Csongor Balog Csongor Balog
Billeder venligst lånt fra Go-Fishing.

Igen, kæmpe tillykke med den, nyd den, du har fortjent det.

På Odense Å Sammenslutningens vejne,
Dan Nielsen,
Formand

Grødeslåning ved Åsum.

Det er ikke en løgn, men der er blevet slået grøde på stykket ved Åsum. Så ud og nyd det de sidste par uger inden fredningen d. 16. november.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen

Ny bro ved Odense Å

Et af det sidste nye tiltag ved Odense Å er en fiske- / kajak- / handicap-plads ved sammenløbet i Odense Å og Det varme Vand.

Knuds Bro (1)

Og til dem der fisker meget i Åen, og specielt til Premieren, så er det ca. dér hvor Knud E. Nygaard fisker og det har han fisket fra det område i over 25 år, så om det er Kommunen der syntes, at han trængte til en fin fiske plads vides ikke, men lad os bare kalde den for “Knuds Bro”.

Og så lige en lille bøn: Vi vil gerne have plads til alle, så kommer der folk med et handicap, vis venligst pli og give plads.

Mange tak 🙂
Dan Nielsen, Formand Odense Å Sammenslutningen

Knuds Bro (2) Knuds Bro (3)

Referat af forretningsudvalgsmøde 02/09-2015 kl. 18.30 i Dalum’s Klubhus

Fraværende: Palle, Thomas, Gerhardt.
Knud Andersen, bestyrelsesmedlem i DL, var mødt i Palles fravær.

 

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Gæstekort er afregnet med kassereren. Dan spørger Omar om han vil have lavet en forsikring for hans gæster.

Gedder i Odense Å med kvoter. Der bliver gokket gedder. Skal der fastsættes kvoter, ønsker vi forslaget stillet til repræsentantskabsmødet.

Grødeskæring. Kommunen skærer grøden.

Stavisåen ved de nye sving. Hegningen er sat helt ud til brinken. Dan taler med Theilmann.

Skovsøen lånes ud til fiskeskolen i oktober.

Dan arbejder på kortene over vores fiskevand.

Jørgen Alvin Pedersen arbejder på at lave en fiskemesse for klubber og forretninger på Fyn.

Etablering af vedligeholdelsesudvalg ved fiskevandet og faciliteterne. Niels laver en plan, så klubberne for datoer for at gennemføre arbejdet.

Dan afventer svar fra Theilmann vedr. regler om fiskeforbuddet i kommunens søer.

Dan har haft kontakt med Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn om deres kontrolvirksomhed langs kysterne ved deres fiskevandes å-udløb.

Adgangen til å-hytten. Husk, at der IKKE MÅ KØRES til å-hytten.

Kontrollanterne opfordres til at køre forbi noget oftere på dette stykke. Parkeringspladsen på stykket skal flyttes ud til vejsammenfletningen.

 

 1. Næstformanden har ordet

Grødeskæringen. Der henvises igen til Odense Kommune, som har opgaven med
grødeslåning.

 

 1. Kasseren har ordet

Der er stadig restance for et par foreninger.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Knud fra Dalum: Dawns eng. Der er en twist med lodsejeren. Forhandling om oprindelig pris og at OÅS rydder langs fiskevandet for bjørneklo.

Kontrollanttegn: Thomas og Allan Birk skal indkalde til et kontrollantmøde i løbet af september.

Udplantningen den 28. juni gik fint ved Borreby Møllebæk og Holmehavebækken.

Premieren 2016. Sættes på dagsordenen næste gang.

Der er bjørneklo ved stien ved Flægskov. Dan kontakter jagtkonsortiet derude.

 

 1. Eventuelt

Der er ingen ting til Eventuelt.

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste mødedato – 21.10 kl 19.30 i Dalums Klubhus.

 

Referat af forretningsudvalgsmøde 10/06-2015 kl. 18.00 i Å-hytten

Fraværende: Palle, Thomas.

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Websiden er flyttet til Unoeuro, som er den nye udbyder. Der har ikke været nedbrud siden.

Dan informerede om at René Husted har fået lov til at tage sine elever med til Stavis Å og kaste med lidt spinnere og René (fra Jan & Bo) har fået lov til at lave kastetræning med nogle af sine leverandører på de ydre stræk.

Omar fra Denmark Fishing Outdoor Lodge, Helnæs, har forespurgt om han kan få lov til at købe 3 gæstekort. Vi blev enige om at, selv om det egentlig strider mod vores regler om at man skal være medlem af en klub under OÅS, vil vi prøve at se hvordan det går, da vi håber at det kan give Odense Å omtale, også udenfor Fyns / Danmarks grænser. Der er 100% tale om catch and release. Dan laver de 3 gæstekort og sender til ham, samt en kopi til Thomas, så han kan informere sine kontrollanter.

Der er desværre stadig ikke sket noget med vores oversigtskort. Dan vil tage sig af disse efter sommerferien.

 

 1. Næstformanden har ordet

Dan har fået USB stikket med alle Bennys OÅS dokumenter.

 

 1. Kasseren har ordet

Har ikke hørt omkring Dawns stykke, venter på besked fra Palle.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Willy: Vedr. ulovlige garn: Kan vi ikke lave et fælleskorps, der har øje på dette. Dan kontakter Uggerby efter sommerferien og skriver på hjemmesiden efter Uggerby er kontaktet. Også kontakt til Vandpleje Fyn.

Willy: Udplatningen kører, og er d. 28. juni kl 9:00. Mødes ved Børnehaven i Borrreby.

 

 1. Eventuelt

Ingen ting

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 2. september kl. 19.30 i Dalums Klubhus.

Premieren 2016 skal tages op på dette møde.