Forretningsudvalgsmødet 28. februar

 • Godkendelse af seneste referater (vedhæftet denne e-mail).

  • De er godkendte.

 • Formanden har ordet

  • Konstituering af Forretningsudvalget

   • Karsten er konstitueret som medlem af forretningsudvalget.

  • Medlemsskaber og DSF’s måde at tælle op på, igen igen.

   • Til august meldes medlemstal ud. Der udsendes en mail til foreningerne, så medlemstallet bliver opdateret​​ i sammenslutningen til fastsættelse af kontingent til OÅS.

   • Til repr. Næste gang – afskaffelse af familiemedlemsskab

  • Handling ved manglende betaling af kontingent. (Skrækeksemplet Leifi. Må ikke ske.)

   • Har man ikke betalt inden 1.3, sendes der en rykker, og​​ derefter betragtes klubber som udmeldt, hvis der ikke er betalt inden 1.4.

   • Derefter må klubben melde sig ind igen og indbetale nyt indmeldelsesgebyr.

   •  

   • Leifi: Der manglede indbetaler på deres indbetaler. Men de havde betalt til tiden og korrekt.

  • Spørgsmål​​ klar til Michael Theilmann efter premieren.

   • Fældning af træer langs åen ved Skovsøstrækket ned til Zoo.

   • Hvad er status omkring Stavisåen?

   • Lindved Åen.

   • Knabestenen

   • Plasticposeprojektet

  • Diverse, såfremt jeg har misset et eller andet.

 • Næstformanden har ordet

  • Ingen ting

 • Kasseren har ordet

  • Hvor mange Premiere programmer er der solgt i alt?

   • Der er ikke solgt mange kort.

  • Der er kommet gavekort fra Michaels J&F.

  • Der er købt pokal.

 • Medlemmerne har ordet

  • Allan tager kontakt til Frank om pølser.

 • Premieren 2019

  • Gennemgang af tjeklisten

   • Der er styr på det hele: Is (den hentes sidst på dagen fredag), kl 10:30 hentes biksemad, vægt og målekassen, AV, Afmærkningsbånd, Indkøb til indvejning og forplejning.

  • Gennemgang af indvejningsprogrammet

   • Gør vi på​​ Victoriagade lørdag morgen

  • Ilse / Spejlæg?​​ 

   • Kontakt WD om æg 50 stk.

  • Hvem gør hvad?

   • Styr på det hele

  • Vi mødes kl 5 lørdag morgen Victoriagade.

 • Fastsættelse af næste møde

  • Tirsdag den 12. marts kl 19.30 i Dalum

Referat af Forretningsudvalgsmødet 31. Januar 2017

Dagsorden som følger:

 1. Godkendelse af sidste referat
  1. Godkendt
 2. Repræsentantskabsmødet
  1. Der er ikke indkommet nogen forslag. Gennemgang af dagsorden.
  2. Vi foreslår Jørgen Pedersen som ordstyrer.
  3. Referent Willy Dannevang.
 3. Fastsættelse af næste møde
  1. Det bliver onsdag, d. 8. Februar 2017 kl 19.30

Referat af Repræsentantskabsmødet 31. Januar 2017

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent
  1. Jørgen Alvin Pedersen modtager valget.
 2. Godkendelse af formandens beretning for 2016
  1. Beretningen er godkendt uden bemærkninger.
 3. Forretningsudvalgets forslag til handlingsplan for det kommende år
  1. Dan Nielsen: indberetning af laksefisk er obligatorisk. Man kan godt indberette med anonym plads.
   1. Christian Larsen, Morud: går ikke ind for at der skal indberettes.
   2. Laksefisk skal indberettes og det er ikke en ny regel.
  2. mål på gedder på 80 cm.
   1. Christian Larsen, Morud er imod en begrænsning af max. mål på gedden.
   2. Willy Dannevang, OÅS Gedden er en sportsfisk, som vi ønsker at værne om.
 • Afstemning om et max. mål på gedden på 80 cm. Forslaget er nedstemt.
 • Bl.a. om der må der fiskes med andre agn? Gulp og lignende produkter, samt evt. andre regellempninger. Forslaget er vedtaget.
 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg
  1. Der er ingen nedsatte udvalg pt.
 2. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendels
  1. Palle: Der er et underskud på ca. 8000.- også i det kommende år. Bl.a. pga. faldende kortsalg.
  2. Forretningsudvalget foreslår, at kontingentet hæves fra 2018.
  3. Der er en bemærkning om OÅS’s forbrug af møder og forplejning.
  4. Regnskabet godkendt.
  5. Der er uddelt kontingentindkrævning til foreningerne.
  6. Palle tager fat i forbundet. Der skal bruges samme definition omkring familiemedlemsskaber.
 3. Forslag til kommende års budget og kontingent
  1. Forretningsudvalget foreslår, at kontingentet hæves fra 2018.
 4. Indkomne forslag
  1. Der er ingen indkomne forslag.
 5. Valg til forretningsudvalget
  1. Dan Nielsen modtager genvalg.
  2. Thomas Hansen modtager genvalg.
  3. Gerhardt Andersen modtager ikke genvalg.
  4. Benny Hansen stiller op og vælges ind.
 6. Valg af suppleanter
  1. Karsten Brandt og Michael Hansen vælges ind som suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer
  1. Claes og Jørgen genopstiller og modtager genvalg.
 8. Årets største, korrekt indrapporterede laksefisk, og lodtrækning blandt resten
  1. Nicolai Axelsen har fanget en havørred på 6 kg og 85 cm. Han modtager et gavekort på 500.- og et præmierekort for 2018.
  2. Søren Larsen (lodtrækning) fangst nr. 43. En havørred på 50 cm, som han valgte at genudsætte. Han modtager en præmie magen til årets storfanger.
 9. Eventuelt
  1. Michael Tommerup Sportsfiskerforening. Han fortæller om grødeproblematik, og manglende grødeslåning.
  2. Vedligeholdet er udelukkende langs brinkerne, som vi må gøre noget ved.
  3. Dan Nielsen takker for godt samarbejde til Gerhardt og Jørgen med en lille erkendtlighed.

 

Noter til handlingsplan:

 • Laksefisk fanget i de af Odense Å Sammenslutningen administrerede vande, SKAL indberettes på fangstjournalen, evt. anonym plads.
 • Max mål på Gedder, således at alle Gedder over 80 cm. skal genudsættes (og selvfølgelig også dem under 60 cm.)
 • Beslutning af: Skal der lempes yderligere på reglerne?

 

Noter til valg:

På valg er:

 • Formand Dan Nielsen (modtager genvalg)
 • Forretningsudvalgsmedlem Thomas Hansen (modtager genvalg)
 • Forretningsudvalgsmedlem Gerhardt Andersen (modtager ikke genvalg)

Referat af Forretningsudvalgsmødet 10. November 2016

Dagsorden som følger:

1. Godkendelse af sidste referat(er)
Godkendt.

2. Formanden har ordet
Formanden var syg!

3. Næstformanden har ordet
a. Kastekurser ved åen – Der er indgået en aftale med Ækvator Sport.

4. Kasseren har ordet
a. Palle har skaffet en ny plakat til premieren fra Thomas Weiergang.

5. Medlemmer har ordet
a. IAB

6. Premieren 2017
a. Tjekke Premierekassen inden premieren.
b. Se vedhæftede tjekliste.
c. Fredag før premieren. Hjælp til at pakke fra skuret. Kontrollanterne og
fiskerikontrollen v. Thomas. Vi skal have så mange som muligt med som
præmiesponsorer, og også for salg af premierekortet.
d. Premiereprogram:
i. En side fra Elsesminde.
ii. Et skriv om OÅS.
e. Sponsorater til premieren:
i. Havørred Fyn – sponsorat.
ii. LTS har et fluehjul som præmie – annonceplads i premiereprogrammet, og en
henvisning til de fynboer, som viser grejet frem.
iii. Et fiskekort til LTS til prøvekast af grej.
f. Flere aktører på grejfronten til premieren, både grossister og grejbutikker.
g. Fiskeskolen v. Jørgen Alvin lufter en ide om et foredrag om laksefiskeri i Danmark
inden premieren om de store åer i Jylland og om vores egen Odense Å med fokus på
Odense Å og Fjord premieren i januar/februar. I samarbejde med grejbutikkerne,
hvor der kan købes billet eller på Mobile Pay.
h. Køb og salg dag igen næste år lørdag den 25. februar i Victoriagade.

7. Fastsættelse af næste møde
a. Torsdag den 15. December kl. 19.00 i Dalums Klubhus.

Referat af Forretningsudvalgsmødet 11. Oktober 2016

Dagsorden som følger:

 1. Godkendelse af sidste referat(er)
 • Godkendt
 1. Formanden har ordet
  1. Kørsel til Hytten:
   1. Har snakket med Peter Enggaard, og han siger også at vejen til Å-Hytten er offentlig, vi skal bare køre stille og roligt. Og vi må selvfølgelig ikke køre gennem hans gårdsplads
  2. Kastekurser:
   1. Hans har fået 10x kastekursuskort, og alle kastekurser skal meldes til OÅS senest 5 dage i forvejen med sted og forventet
  3. Geddekonkurrencen (”betaling”):
   1. Allan snakker med Henrik Predator vedr. betaling for lån af åen til geddekonkurencen, gerne i form af præmier til premieren.
  4. Næstformanden har ordet
   1. Ikke mødt.
  5. Kasseren har ordet
   1. Alle har betalt.
  6. Medlemmer har ordet
   1. IAB
  7. Premieren 2017
   1. Jørgen (Fiskeskolen) var ikke mødt.
   2. Gennemgår kasse med premieregrej til næste møde.
   3. Jacob sørger for generator.
   4. OSK stiller med pølser (ristede og rigtig brød!).
   5. Dropper mandskabsvognen, prøver at få folk i teltet i stedet. De kan være i forteltet inden brunchen, og i selve teltet efter (og købe kaffe af Palle).
   6. Willy tager gerne en tjans med ved indvejningen.
   7. Vi skal have så mange som muligt med som præmiesponsorer, og også for salg af premierekortet.
  8. Fastsættelse af næste møde
   1. Torsdag den 10. November kl. 19.30 i Dalums Klubhus.

 

Referat af forretningsudvalgsmøde 02/09-2015 kl. 18.30 i Dalum’s Klubhus

Fraværende: Palle, Thomas, Gerhardt.
Knud Andersen, bestyrelsesmedlem i DL, var mødt i Palles fravær.

 

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Gæstekort er afregnet med kassereren. Dan spørger Omar om han vil have lavet en forsikring for hans gæster.

Gedder i Odense Å med kvoter. Der bliver gokket gedder. Skal der fastsættes kvoter, ønsker vi forslaget stillet til repræsentantskabsmødet.

Grødeskæring. Kommunen skærer grøden.

Stavisåen ved de nye sving. Hegningen er sat helt ud til brinken. Dan taler med Theilmann.

Skovsøen lånes ud til fiskeskolen i oktober.

Dan arbejder på kortene over vores fiskevand.

Jørgen Alvin Pedersen arbejder på at lave en fiskemesse for klubber og forretninger på Fyn.

Etablering af vedligeholdelsesudvalg ved fiskevandet og faciliteterne. Niels laver en plan, så klubberne for datoer for at gennemføre arbejdet.

Dan afventer svar fra Theilmann vedr. regler om fiskeforbuddet i kommunens søer.

Dan har haft kontakt med Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn om deres kontrolvirksomhed langs kysterne ved deres fiskevandes å-udløb.

Adgangen til å-hytten. Husk, at der IKKE MÅ KØRES til å-hytten.

Kontrollanterne opfordres til at køre forbi noget oftere på dette stykke. Parkeringspladsen på stykket skal flyttes ud til vejsammenfletningen.

 

 1. Næstformanden har ordet

Grødeskæringen. Der henvises igen til Odense Kommune, som har opgaven med
grødeslåning.

 

 1. Kasseren har ordet

Der er stadig restance for et par foreninger.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Knud fra Dalum: Dawns eng. Der er en twist med lodsejeren. Forhandling om oprindelig pris og at OÅS rydder langs fiskevandet for bjørneklo.

Kontrollanttegn: Thomas og Allan Birk skal indkalde til et kontrollantmøde i løbet af september.

Udplantningen den 28. juni gik fint ved Borreby Møllebæk og Holmehavebækken.

Premieren 2016. Sættes på dagsordenen næste gang.

Der er bjørneklo ved stien ved Flægskov. Dan kontakter jagtkonsortiet derude.

 

 1. Eventuelt

Der er ingen ting til Eventuelt.

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste mødedato – 21.10 kl 19.30 i Dalums Klubhus.

 

Referat af forretningsudvalgsmøde 10/06-2015 kl. 18.00 i Å-hytten

Fraværende: Palle, Thomas.

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Websiden er flyttet til Unoeuro, som er den nye udbyder. Der har ikke været nedbrud siden.

Dan informerede om at René Husted har fået lov til at tage sine elever med til Stavis Å og kaste med lidt spinnere og René (fra Jan & Bo) har fået lov til at lave kastetræning med nogle af sine leverandører på de ydre stræk.

Omar fra Denmark Fishing Outdoor Lodge, Helnæs, har forespurgt om han kan få lov til at købe 3 gæstekort. Vi blev enige om at, selv om det egentlig strider mod vores regler om at man skal være medlem af en klub under OÅS, vil vi prøve at se hvordan det går, da vi håber at det kan give Odense Å omtale, også udenfor Fyns / Danmarks grænser. Der er 100% tale om catch and release. Dan laver de 3 gæstekort og sender til ham, samt en kopi til Thomas, så han kan informere sine kontrollanter.

Der er desværre stadig ikke sket noget med vores oversigtskort. Dan vil tage sig af disse efter sommerferien.

 

 1. Næstformanden har ordet

Dan har fået USB stikket med alle Bennys OÅS dokumenter.

 

 1. Kasseren har ordet

Har ikke hørt omkring Dawns stykke, venter på besked fra Palle.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Willy: Vedr. ulovlige garn: Kan vi ikke lave et fælleskorps, der har øje på dette. Dan kontakter Uggerby efter sommerferien og skriver på hjemmesiden efter Uggerby er kontaktet. Også kontakt til Vandpleje Fyn.

Willy: Udplatningen kører, og er d. 28. juni kl 9:00. Mødes ved Børnehaven i Borrreby.

 

 1. Eventuelt

Ingen ting

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 2. september kl. 19.30 i Dalums Klubhus.

Premieren 2016 skal tages op på dette møde.

 

 

Referat af forretningsudvalgsmøde 29/04-2015 kl. 19.30 i Dalum´s klubhus

 1. Godkendelse af sidste referat
  Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet
  Der har været snyderi ved fiskekonkurrencerne. Det har også været i spil til en Odense Å Premiere. Der tages i agt fremover.
  Årskort. Der sælges årskort på Odense Kommunes stræk til pensionister fra grejforretningerne.

 

 1. Næstformanden har ordet
  Benny har lavet en mappe med en køreplan til Odense Å premieren.

 

 1. Kasseren har ordet
  Jan og Bo har betalt tilgodehavende fra premieren.
  Glud og Marstrand har betalt for 2015 og ikke for 2014. Skidtfisk og Leifi har betalt for dette år.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet
  Kortsalget til premieren er ikke godt nok. Hvad gør vi fremover?
  Thomas har snakket med Arriva om muligheden for at lave reklame.
  Der skal tænkes i deling af udgifter omkring annoncering med de forskellige interessenter.
  H.C.A. tiltaget bar ikke frugt i år.

 

 1. Spørgsmål til Michael Theilmann
  1. Grødeslåning.
   Planer om grødeslåning, som udsendes, vil kun være vejledende. Der slås grøde omkring 2 gange årligt i Odense Å. Michael kontakter Dan omkring grødeskæring.
  2. Hegning. Er der fulgt op på det?
   Der følges op på det.
  3. Er der styr på kortene omkring jorddelingen ved Lindved og Stavis å nu omkring det kommunale vand?
   Kortmaterialet langs Stavis Å og Lindved Å skal opdateres. Michael kontakter Dan.
  4. Opfølgning på udplantningerne. Sidste år nåede vi at gøre noget ved Stavis å
   (Pindsvineknop og vandaks gror. Ranunkel og vandstjerne skal overtage disse planter.)
   Vi fortsætter den positive dialog omkring udplantning i vandløbene. Borgerprojekter i høj kurs.
   Fraugde Bæk, Pilebæk, Vejrup Å, Stavis Å og Odense Å er i spil.
  5. Handicapbroerne. Der er en gammel bro ude ved det varme vand, hvor der efter sigende skulle stikke gamle rustne søm op af, ved siden af handicapbroen.
   Denne bro tilhører kajakklubben.
  6. Hvordan er det broerne blevet modtaget? Er der noget, vi skal tage højde for fra Sammenslutningens side?
   Der skal tages hensyn ved ekstra konstruktioner til at åens brinker ikke ødelægges ved broerne.
  7. Vi overvejer at lave en copycat fra Skjern Å med store skjulesten, som folk kan købe på en auktion eller?? (inspiration herfra: http://www.lf26.dk/kob-en-sten-og-tjen-en-hund )
   Det er ikke det økonomiske, som er en hindring. Det kan handle om borgerinddragelse og Odense Ny Virkelighed. Vi taler sammen om, hvor det skal være fremover.

 

 1. Ordet er dit, Michael!
  Der arbejdes med nye projekter fra kommunens side.
  Det er stadig ikke tilladt at fiske i kommunens søer.

 

 1. Eventuelt
  Fiskevandet ved Odense Å Dawn Williamson. Der er problemer med bjørneklo. Der er udsigt til, at sammenslutningen mister fiskeret. Palle er i dialog med hende.
  Thomas har ryddet op langs det yderste løb. Han har samlet en masse skidt op derude.
  Der skal ny host på Sammenslutningens hjemmeside. Dan flytter.

 

 1. Fastsættelse af næste møde
  Næste møde afholdes den 10. juni kl. 18.00 i Åhytten.

 

 

 

 

Referat af forretningsudvalgsmøde 09/02-2015 kl. 19.00 i Dalum´s klubhus

Dagsorden:

 1. Godkendelse af seneste referat
 2. Konstituering af det nye forretningsudvalg
 3. Premieren 2015
 4. Eventuelt

Forretningsudvalget var mødt, dog med fraværende: Palle, Willy og Torben. I Willys fravær er Dan referent.

 1. Referatet fra Repræsentantskabsmødet d. 28. februar blev godkendt uden bemærkninger.
 2. Konstituering af det nye Forretningsudvalg blev foretaget og godkendt uden bemærkninger.
  Forretningsudvalget er herefter som følgende:

  1. Dan Nielsen, Formand
  2. Benny Hansen, Næstformand
  3. Niels Lühr, Kasserer
  4. Thomas Hansen, Kontrollantgruppen
  5. Palle Jørgensen, Kortsalg
  6. Willy Dannevang, Referent og Sekretær
  7. Gerhardt Andersen, Forretningsudvalgsmedlem
  8. Knud Rask, Suppleant
  9. Torben Rolskov, Suppleant
 3. Benny melder at der er styr på alt det, der skal være styr på pt.
  Dan har solgt den sidste reklameplads i Programmet, Niels var ked af at ikke alle klubber var blevet spurgt om reklame i programmet. Dette vil blive ændret fremover, så alle bliver spurgt.
  Thomas spurgte om OSK kunne stå for Øl / Vand salget sammen med Pølserne de næste 5 år, og det blev vedtaget.
  Vi aftalte at mødes ude ved sammenfletningen fredag, d. 6. ved middagstid.
 4. Ingen bemærkninger.

Efter mødet startede vi trykning af Programmerne.

 1. 16. februar 2015
  Dan Nielsen

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 28/01 2015 kl.19.00 i Dalum’s Klubhus

Dagsorden som følger:

Manglende foreninger:

Sportsfiskeren Langeland, FVIS Fynsværket, Nordfyns Sportsfiskerforening af 1989, Vends Sportsfiskerforening, Glud og Marstrand

 1. Valg af dirigent
 • Claes Rosenberg
 • Der skal byttes om på punkterne 10 og 7. De øvrige rykkes ned.
 1. Formandens beretning for det forløbende år
 • Spørgsmål til beretningen. Indberetning af fangede fisk. Det er endnu ikke optimalt. Der henstilles til at foreningerne tager det op lokalt.
 • Formandens beretning er enstemmigt vedtaget.
 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
 • Delt i to. Leje af ekstra vand, optimering af forholdene omkring åen og hjemmesiden. Der hjælpes til fra Arnt og Dan. Vandløbsplejen og kontrollantkorpset styrkes. Der er også gang i et skjulestensprojekt i Odense Å. Det er ambitionen.
 • Forretningsudvalget er med i arbejdet omkring handicapramperne. Der henvises til formandens beretning.
 • Claes fortæller at rampen ved Kratholmbroen allerede er etableret..
 • Der er et spørgsmål om vandranunkel fra Morud. Der er fundet ranunkel i vandsystemet Stavis å. I 50‘erne var der 16 forskellige planter inklusiv vandranunkel. Det er godkendt fra kommunens side, at planterne er til stede i systemet.
 • Handlingsplanen vedtaget.
 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg
 • Ingen beretning herfor.
 1. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 • Jan og Bo har en debit ifm. premierekortsalget fra sidste år. Jan og Bo har fået en regning, som ikke er betalt, og har fået tilsendt et nyt girokort.
 • Der er tre klubber, som mangler at betale.
 • Der opfordres til at lave et forslag fra forretningsudvalget til næste år om eksklusion af foreninger, som ikke betaler rettidigt. Forslaget kan gå ud på, at foreninger, der ikke har betalt, ikke har fiskeret i systemet. Der skal tages højde for problematikken overfor kontrollanterne, at de skal have en opdateret liste over foreninger, som ikke har betalt.
 • Formænd og kasserere kontaktes ved manglende indbetaling.
 • Der indstilles til, at der arbejdes med et forslag i løbet af dette år..
 • Premieren i år er et samarbejde mellem Jan og Bo og Ækvator Sport.
 • Revisionen er gået igennem. I forretningsudvalget skal økonomien vendes, og der skal tages indstilling til manglende indbetalinger.
 • Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
 1. Forslag til kommende års budget og kontingent
 • Uændret kontingent.
 • Forslaget er enstemmigt vedtaget.
 1. Indkomne forslag (forslag vedlagt indkaldelsen)
 • Der er ingen indkomne forslag.
 1. Valg til bestyrelse
 • Der peges på Dan Nielsen fra OSK og Morud som foreningsformand.
 • Palle Jørgensen modtager genvalg.
 • Der peges på Thomas Hansen og han vælges ind. Han har været med til at etablere kontrollantkorpset støttet af Allan Birk.
 • Gerhardt Andersen stiller op til bestyrelsen.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Knud Rask og Torben Rolskov fra Nordfyns.
 1. Valg af 2 revisorer
 • Jørgen Alvin er genvalgt.
 • Kørsel ved Hjelmerup. Der må parkeres ved Flægskov og gå derfra til stykket.
 • Det er ikke genforhandlet i 2014. Det skulle gerne være tydeligt på hjemmesiden. Det noteres og det skal tydeliggøres.
 • Til formændene. Fiskeriet begynder først efter første premieren fra Dalumbroen og nedstrøms og i Stavisåen.
 • Der er mange, som fisker uden fiskekort i Stavisåen. Der opfordres fra forretningsudvalget til, at foreningerne indstiller medlemmer til kontrollantkorpset. Indkald til møde i kontrollantkorpset skal varsles i rimelig tid. Dem, der ønsker at være kontrollanter, skal melde sig til Thomas. Der forskel på opsynsmænd og kontrollantrollen.
 • Er der problemer med fiskeriet i fredningstiden i den, skal det måske tages op.
 • Jørgen Alvin fortæller om OSK’s Fiskeskole.
 • Claes takker for god ro og orden.
 • Flemming tager afsked med forretningsudvalget – der overtages et arbejde, som er rigtigt godt på vej. Og der lyder også en tak til samarbejdet med Vandpleje Fyn.
 • Odenseåpremieren er alle foreningernes premiere. Gør reklame for det i foreningerne lokalt!
 • Benny sender også en tak til Flemming for hans store indsats for sammenslutningen. Han har haft et rigtigt godt kendskab til lodsejerne langs åen.