Forretningsudvalgsmøde 18/11­ – 2013

Deltager: Flemming­ Benny­ Niels­ Palle­ Lars­ Knud­ Willy.

Afbud fra: Rasmus og Ulrik.                                  Gæst: Rene Hansen/ Jan og Bo.

Flemming bød velkommen til mødet.

1. Referat fra 16/9­2013: Godkendt.    ( Møde 28/10­ 2013. Aflyst p.g.a. orkan )

2. Odense Å premiere 2014:

Lars: Havde været rundt til forretningerne ang. Sponsorater, men var ikke helt helt færdig

Med tilbud fra dem endnu. Så han arbejder videre med dette arbejde.

Rene: Havde ønske om at komme med sit forslag og evt. sponsorat, til Å premieren, for hele

Forretningsudvalget. Udvalget lyttede til Rene, som også havde nogle nye ideer til

Premierens afholdelse. Vi sagde tak til Rene for hans oplæg. Og forsatte med de andre

Tiltag som var i spil.

3. Julefrokost 2013: Blev fastsat til  17/1­ 2014 Kl. 18.00. Niels finder et spisested.

4. Repræsentantskabsmøde: Blev fastsat til den 28/1­ 2014.

5. Arreskov sø: Willy arbejder videre med evt. leje af søen, samt pris og vilkår.

6. Nyt fra udvalg: Palle tager rundt til forretningerne, og afregner Dagkort for 2013.

Flemming og Willy arbejder i yderlig bundbeplantning på nye stræk, fremadrettet.

Knud: Ny trailer er indkøbt, kommer i uge 48­ 49.

Lars: har købt nyt grej til vedligehold af brinker langs åen.

Trailer og grej til vedligehold, er sponsoreret af Tuborgfonden.

Næste møde: 17/12­ 2013 D.H.K. Violvej Kl. 19.00.

7. Eventuelt: her var ordet frit.

Knud Rask.

Forretningsudvalgsmøde 16/9 – 2013

Deltager: Benny-Niels- Palle- Knud- Willy- Lars.

Afbud fra: Flemming- Rasmus.

Fravær: Ulrik.

 

Benny bød velkommen til mødet.

 

1. Referat fra 26/6- 2013: Godkendt.

2. Præmiere 2014: Benny havde alt klar til at prøve den nye Pc. Sammen med printer.

Men desværre var Rasmus blevet syg, så det må vi vente med til næste gang.

3. Nyt fra udvalg: Lars havde købt brændstof og en busk-rydder mere.

Knud havde været ude ved hytten, 2 gange for at rydde op,efter andre som ikke havde

Taget deres madaffald med hjem. Der vil nu blive sat skilt op på hytten, med besked om at

Ryde op efter sig. Det ordner Palle.

Lars: Der er klaget over de nye områdekort, for Dagkortfiskeri. De er ikke tydelige nok.

Det vil blive rettet og nye kort vil blive udleveret til salgs-stederne.

Lars har talt med grej-forhandlerne, ang. Præmiere 2014. Og venter tilbagemelding og

Og tilbud, senest 25/10-2013.

Næste møde: 28/10-2013 kl. 19.00. I Dalum.

4. Eventuelt: Her var ordet frit, Den nye gedde konkurrence, blev diskuteret ang. Fiskeri i

Hele å systemet, det var alle ikke enige om. Men var glade for at nogle havde taget arbejdet

Og opgaven til sig. Vi glæder os alle, til at høre resultatet af anstrengelserne.

 

Knud Rask.

Forretningsudvalgsmøde 26/6- 2013

Forretningsudvalgsmøde 26/6- 2013

Deltagere: Flemming- Benny- Niels- Palle- Knud- Lars- Rasmus- Willy .

Fravær: Ulrik .

1) Referat fra 21/5- 2013: Godkendt.

2) Adgang til åhytten: Flemming har talt med Søren, Ang. Hjælp til rydning af den nye sti til åhytten.

Men desværre har ingen tilbudt deres hjælp. Flemming prøver at få nogle til at hjælpe Søren.

De lokale lodsejere kæmper for at få bommen ned igen, da det giver dem, ekstra arbejde med hensyn

Til åbning og lukning, hver gang de skal igennem. Men det giver nok ikke os adgang med biler igen.

3) Nyt fra udvalg: Willy har været ude med en flok børn, for at plante, Vandstjerner og Vandranunkler i Lindved Åen ,over en strækning på ca. 500 meter. Det var rigtig noget børnene kunne lide.

Rasmus: Har indkøbt ny PC til sammenslutningen, så vi fremover selv kan fremstille, Plakater,

Programmer og Kort over fiskevandet. Taler med Palle Ang. Installering og samkøring med

Printer der står i Dalum. Aftaler med Arnt Ang. Fiskekort.DK. Hvis der er nogen der har noget til

vores hjemmeside, eventuelt billeder fra fiskevandet. Så send det til Rasmus.

Palle: Har været ude i forretningerne med Dagkort og Områdekort.

Benny: Vil gerne prøve den nye PC. I Dalum. Aftaler nærmere med Rasmus og Palle angående

Tidspunkt.

Niels: 4 foreninger har ikke betalt kontingent endnu, De 4 deltog ikke i Repræsentantskabsmødet.

Men Niels sender en ny påmindelse Ang. Kontingent. Morud har været ude og lagt skjulesten i

Stavis Åen ved Ruegård.

Knud: Har en bøn fra Linda på Elsesminde, om man kunne få fiskekort til Odense Å. Så hun kan

Tage nogle elever med ud at fiske en gang imellem. Da de er meget interesseret, da de er med til

Udsætning af smolt. Der var enighed om at give dem 3 fiskekort.

Lars: spurgte Nils om han kunne overføre penge, til køb af brændstof og en buskrydder mere. Det

Blev bevilget.

Næste møde: 16/9-2013 KL. 1900  i Dalum.

4) Eventuelt: her var ordet frit, og vi skulle nu i gang med grillmaden, som Niels stod for. Super god

Som sædvanlig. Alle blev mætte, og var tilfredse med den vel tilberedte menu.

Lars skulle lige ned at prøve Åen af, med sin flue-stang. Og minsandten om han ikke fangede en lille bækørred, som igen fik sin frihed. Godt gået.

Herefter ønskede alle hinanden en god ferie og på gensyn i September.

/Knud Rask.

Forretningsudvalgsmøde 21/5-2013

Deltagere: Benny- Palle- Niels-Rasmus- Knud- Ulrik- Willy.

Afbud fra : Flemming og Lars.

 

Benny bød velkommen til mødet.

 

1.Referat fra 13/3- 2013: Godkendt.

2.Sommerafslutning bliver denne gang i Å Hytten  den 26/6 -2013 Kl. 17.00

3.Nyt fra udvalgene: Benny spurte ind til PC. Rasmus køber  en ny PC. Med de nødvendige

Programmer, Så vi selv kan lave , plakater, programmer, og kort m.v.

Rasmus tager en snak med Lars, ang. Trailer køb.

Benny ringer til Lars, ang. Nye aftaler med grejforretningerne ang. Å. Premiere 2014.

Rasmus arbejder videre med, Fiskekort.DK.

4.Evt: Ordet var herefter frit.

Næste møde 26/6- 2013 Kl. 17.00 i Å Hytten.

 

Knud Rask.

Forretningsudvalgsmøde 13/3-2013

Deltager: Flemming-Benny-Niels-Palle-Lars-Knud-Rasmus-Ulrik-Willy

Gæst: Arnt Cristensen.

1.Referat fra 4/2-2013: Godkendt

2.Evaluering af å-premieren:

Benny: Tak til alle de der hjalp til ved premieren, både fredag og lørdag. Vi skal huske næste år,

At pakke de de rigtige ting i de rette kasser, så Benny ikke skal bruge tid på at bytte rundt igen.

Lars: Husk at gøre bedre opmærksom på mindstemål på 45 cm. Evt. med tyk tekst i programmet.

Arnt: Folkene i indvejningen tog positivt imod alle fisk, uanset mål og vægt, men afviste også

Med en positiv indstilling, de fisk der ikke holdt målene.

Palle: Der blev solgt 467 premierekort i år.

Knud: Spurgte om ikke medlemsforeningerne kunne bruge teltet efter brunchen til næste år,

Alle klubber vil til næste år få tilbuddet, sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Arnt: talte med folkene fra fiskeavisen, som syntes at det var et rigtigt godt engagement.

3.Adgang til Å-Hytten: Flemming og Niels havde møde med lodsejerne og jægerne 8/3 angående

Kørsel  gennem skoven fremover.Resultatet blev desværre at der bliver lukket med en bom ved

Jagthytten.Man skal fremover parkere ned ad markvej til venstre lige inden jagthytten.

Der vil blive lavet en gangsti langs med åen, neden for skoven over til å-hytten, samtidig får vi fiskeret hele vejen langs med stien.

4.Fiskekort.dk: Flemming: Der vil blive holdt møder i Kolding, Den 20 marts og den 10 april.

Arnt: 2 mand sendes derover herfra.

5. Nyt fra udvalgene: Flemming: Ang. Arreskov Sø, Møde med lodsejer udsat til efteråret.

Lars: Indkalder kontrollanterne til møde snarest. Han tager kontakt til grejforretningerne ang.

Sponsorering af præmier til Å premiere de næste år.

Nye skilte ved det varme vand og ved udløbet.  Husk at nævne forbudsskilte til det fredede stykke,

Når vi skal til møde med kommunen

Palle sætter nyt skilt op ved Kratholm når vejret bliver til det.

Benny: køb af pc til brug ved printning af plakater – kortbøger og programmer, Rasmus undersøger

Priser.

6.Evt: ordet var frit, over en kop kaffe og en ( ØL- Vand ) .

 

Næste møde 21/5-2013 Kl. 19.00 i Dalums Klubhus.

 

Knud Rask.

 

Til forretningsudvalget

 

 

Sidste år blev der lavet en smolttælling ude i Geels å.

Jeg har i den forbindelse kommet til at tænke på, at man kunne øge smoltens overlevelse i Odense å, hvis man opfiskede nedtrækkende smolt ved en station opstrøms papirfabrikken og så satte dem ud igen nedstrøms Ejby Mølle.

 

VH

Willy

Referat af forretningsudvalgsmøde d 4/2-13

Forretningsudvalgsmøde 4/2-2013

Deltager: Benny-Palle-Lars-Knud-Rasmus-Willy-Ulrik-Arnt.

Uden afbud: Flemming-Niels.

1. Referat fra Repræsentantskabsmøde: Godkendt.

2. Konstituering af det nye forretningsudvalg:

Formand: Flemming Pedersen

Næstformand: Benny Hansen

Kasserer: Niels Luer

Palle Jørgensen ( Kortsalg)

Rasmus Hansen ( IT)

Knud Rask ( Sekretær)

Suppleanter: Willy Dannevang – Ulrik Mikkelsen Hansen

3. Evaluering af Repræsentantskabsmødet:

Benny: Dejligt at en af Klubberne tilbød at stå for Geddekonkurrencen i Odense Å.

Arnt: Sender Vision 2020 ud på hjemmesiden ang. Tilmelding til et af de 4 Projekthold.

4. Nyt fra udvalg:

Lars: Indkalder til møde ang. Nye Kontrollanter.

Arnt: Ved køb af Dagkort, Skriv på forsiden af Kortbog Husk Statstegn.

Benny: Sammenslutningen tilmeldes Dagkort.dk. Køb af bærbar Computer til brug i

Forretningsudvalget, når vi skal trykke ting til Sammenslutningen.

Rasmus: Pengene fra Tubrgfonden er til rådighed.

5.Præmiereren:

Benny: Vi mødes Fredag eftermiddag v/ Åen som vi plejer, til de opgaver der er.

Lørdag mødes vi alle KL. 5.00

Anker Boye kommer og starter fiskeriet.KL. 7.00

6.Evt: Ordet var frit, vi glæder os alle til den nye Fiskesæson.

 

Referant. Knud Rask.

 

Referat fra forretningsudvalgsmøde 7/1-2013

Deltager: Arnt-Niels-Knud-Lars-Kasper.

Afbud fra: Flemming-Benny-Palle-Rasmus.

 

1. Referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Penge fra tuborgfonden: Udsat til næste møde.

3. Repræsentantskabsmøde: Niels sender Regnskab og andet materiale, der skal udsendes til

Foreningerne,senest 13/1-2013 kl.16.00. Til Arnt. Der herefter sender det til foreningerne.

4. Kontrollantkort: Arnt havde nye kort med til Lars. Lars udleverede et til hver af de fremmødte.

Herefter vil Lars udlevere Kort til De personer , der ønsker at være Kontrollant, ved Sammen-

Slutningens vand.

5. Nyt fra udvalgene: Arnt har den nye hjemmeside klar, den vil blive præsenteret på Repræsen-

tantskabsmødet.

Niels havde regnskabet klar til revisorene ,som vil blive indkaldt til revision.

6.  Å Præmiere 2013: Arnt venter på at Benny kommer hjem fra ferie, ang. Programmer og

Anoncer.

7.  Oprydning i garage i Dalum: Palle og Knud har talt sammen om dette, og går i gang snarest.

8. Evt:  Næste møde er den 4/1-2013 Kl. 19.00 i D.H.K.s  Klubhus på violvej.

 

M.V.H. Knud Rask.