Formålet med Odense Å Sammenslutningen er at skabe og drive et fælles fiskevand i Odense og Stavids åers vandsystemer, for de i sammenslutningen deltagende selvstændige foreninger, således at disse optræder som en samlet enhed overfor de kommuner, som har lodsejerrettigheder til åerne, vandløbsmyndighederne, Danmarks Sportsfiskerforbund, lodsejere og lystfiskere.

Odense Å er omkring 60 kilometer lang og løber gennem Odense. Åen er Fyns længste vandløb. Den har sit udspring i Arreskov Sø nordøst for Faaborg, og den munder ud i Odense Fjord.

Odense Å og Fjord Premieren 2017

Så er vi klar til den årlige, tilbagevende begivenhed; Odense Å og Fjord Premieren, igen med masser af fede præmier, gode historier, fedt sammenhold og dårlige vejr. Læs meget mere her: http://odense-aa.dk/web/premieren-2017/

odense-aa-stemning

Visen “Sejle op ad åen” af Laurits Stephan, med melodi af Emilius Carl Wilhelmi, handler om Odense Å.

Med denne lille historie, vil vi i Odense Å Sammenslutningen gerne byde dig velkommen til disse fantastiske å’er, og den dejlige natur, du finder i forbindelse med dem. Pas på både å’erne og naturen, vi skulle gerne give dem videre i samme, om ikke bedre, tilstand end vi modtog dem.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen
Formand for Odense Å Sammenslutningen