Køb Dagkort Online Her

Køb Dagkort Online

Nu kan du købe dagkort til Odense Å Sammenslutningens dagkort-vand (se oversigts-kortet her) online. Prisen er  kr. 125,00 pr. dag, og kan købes på disse to måder:

  1. Indsæt kr. 125,00 (pr. dag) på vores konto, reg. 8117, konto 4253129, og skriv "Odense Å: " samt den / de dage, kortet skal gælde. Udskriv bankkvitteringen, og tag den med som fiskekort (husk stadig Statstegnet).
  2. Send kr. 125,00 (pr. dag) til MobilePay 190321 og skrive "Odense Å:" samt den / de dage, kortet skal gælde. Medbring mobiltelefonen, da MobilePay kvitteringen gælder som dit fiskekort (igen, husk Statstegnet).

Du kan selvfølgelig også købe dagkort følgende sportsforretninger:

Knæk og bræk,

Forretningsudvalget