Formandens Beretning 2021

Odense Å Sammenslutningen
Formandens Beretning for 2021

Året 2021 blev desværre endnu et år med Corona, masser af restriktioner, og hvad deraf kommer: Ingen eller meget få aktiviteter.

Af samme grund blev vi desværre nødsaget til at aflyse Odense og Fjord Premieren for 2021, men vi håber på at Corona har dæmpet sig, så vi kan afholde en rigtig god premiere i 2022.

Vi har i 2021 desværre sagt farvel til Faaborg Sportsfiskerklub, der ikke ønskede at være medlem af Odense Å Sammenslutningen mere. Vi siger tak for tiden, de var hos os, og ønsker dem Knæk og Bræk i fremtiden. Skulle de på et senere tidspunkt ønske medlemskab igen, så ved de hvor vi er.

Vi får en del forespørgsler fra lystfiskere ved åerne, om det ikke var muligt at rydde lidt mere brink / sti og pladser. Da der ingen hjælp var at hente fra Odense Kommune, forsøgte vi at sende spørgsmålet ud til klubberne, om de ville stille med nogle folk, der kunne stå i spidsen for nogle ”buskrydderhold”, som kunne tage hver sin del af åerne. Nærmest larmende tavshed, næsten ingen svar overhovedet, faktisk kun 1 klub tilkendegav at de ville stå for et stykke, Åsum strækket, og det var OSK. Mange tak for tilbagemeldingen, det er vi meget glade for, men der er desværre lang vej endnu. Dertil skal lige siges at Tommerup altid har taget sin tørn ved Odense Å omkring (og I) Å-hytten. Mange tak, Tommerup, det er vi også meget glade for, og håber det kan fortsætte.

Så mht. buskrydning er vi næsten tilbage hvor vi startede, og da vi i Odense Å Sammenslutningen ikke har mulighed for at klare det hele selv og Odense Kommune hjælper os ikke, ser vi desværre ikke andre muligheder end at bede om kontingentforhøjelse til repræsentantskabsmødet i 2022, og så købe os til buskrydningen.

Som om det ikke var nok at vi havde Corona i samfundet, så skulle Odense Å også slås med en mulig PFOS / PFAS forurening. Odense Kommune anbefalede i efteråret, at der ikke hjemtages fisk fra Odense Å foreløbig, og Miljøstyrelsen har opfanget fisk fra åen, der skal analyseres. Så snart svaret foreligger, vil vi selvfølgelig publicere det.

Det betyder også at vi har valgt at gøre Odense Å og Fjord Premieren 2022 til en ren Catch og Release premiere. Får vi inden da et ”go” fra Odense Kommune eller Miljøstyrelsen om igen at kunne hjemtage fisk fra vandet, bliver premieren selvfølgelig lavet om til en ganske almindelig premieredag.

Der skal lyde en stor tak til vores fantastiske kontrollanter, selv om vi ikke fik afholdt kontrollantmøde i 2021 pga. Corona, har I ikke været glemt. Mon ikke det lykkedes med et møde i 2022?

Også en stor tak til alle vores samarbejdspartnere, fiskeklubberne, lystfiskerne og alle der har været med til at gøre 2021 til et år, vi alligevel kom igennem.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen
Formand, Odense Å Sammenslutningen