Nyt vedr. strækket i Munke Mose.

Gældende fra 17. Juni 2021:

Fiskeristyrelsen har klassificeret Saabyes Stryg i Munke Mose som en faunapassage / fiskepassage, og ikke et stryg (som det ellers hedder), og derfor er fiskeri nu forbudt fra 50 meter til indløbet til stryget.

Dvs. fiskeri IKKE må foregå på siden af stryget eller i Bådudlejningen mere, det er desværre slut for denne gang.

Fiskeri er derfor først tilladt opstrøms den lille sandbanke, som det ses på kortet:

Håber på forståelse fra Jer, og Knæk og Bræk,

Dan Nielsen
Formand, Odense Å Sammenslutningen

Vandstandssænkning 2021 – 2022

Odense Kommune vil i lighed med tidligere år, med henblik på oprensning og vedligeholdelsesarbejder, sænke vandstanden i Odense Å.
Vandstandssænkningen vil finde sted onsdag den 26. maj 2020, på strækningen Erik Bøgs sti og til Munkemose og fredag den 28. maj 2020 på strækningen
Munkemose og til Ejby Mølle.

Næste år (2022) er datoen for det øvre stræk onsdag den 18. maj 2022, og for det nedre stræk, fredag den 20. maj 2022.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen

Odense Å Oprensning

 

Odense Å Oprensning

Fangstrapportering

Da vi er ved at flytte til en ekstern Fangstrapportering (www.fangstjournalen.dk) gælder tidsfristen for indrapportering på 7 dage ikke pt.
Vi forventer at køre live omkring den 20. April 2021.

Nyt Medevand i Odense Å

Grundet åbning af Odense Å ved Dalum Papirfabrik, er der ikke rigtig mulighed for medefiskeri på Dalum stykket mere, men fortvivl ikke.
Vi har genåbnet et gammelt medestykke, nemlig Biskorup stykket fra Åsumvej til Kertemindevej. De almindelige regler for medefiskeri er gældende.

Aflysning af Odense Å og Fjord Premieren 2021

Hej med Jer,
 
Grundet Corona situationen er der lukket for forsamlinger og arrangementer over 10 personer, i foreløbigt indtil d. 28 februar.
Vi tør simpelthen ikke løbe an på at der åbnes mere som det ser ud pt., så for at tage den i opløbet, og for at vi ikke spilder penge, der kan bruges til andet godt, aflyser vi desværre Odense Å og Fjord Premieren 2021.
Som et lille plaster på såret, åbner vi for fiskeri i åerne (og fjorden) lørdag, d. 6. marts kl 0:00 (midnat efter fredag, d. 5.) for alle med medlemsskab af OÅS, Dagkort og Pensionistkort (og selvfølgelig Statstegnet).
 
Det kan godt være vi finder på en eller happening i løbet af foråret, såfremt Corona situationen muliggør dette.
 
Med venlig hilsen & Knæk og Bræk,
Odense Å Sammenslutningen

Genåbning af Åerne.

Grundet opklaring i Det Danske Sensommervejr er vi nu klar til at åbne for fiskeriet i åerne igen.
Så pr. midnat mellem søndag d. 23 august og mandag d. 24 august er alle 4 åer (Odense Å, Stavis Å, Lindved Å og Ryds Å) klar til fiskeri igen.
Fiskene siger mange tak for hjælpen de sidste 2 uger.

Knæk og bræk.

Mvh
Dan Nielsen
Formand Odense Å Sammenslutningen

Vigtigt: Midlertidig ændring af fiskeregler i åerne.

Grundet de nuværende vejrforhold ser vi os nødsaget til at indføre disse midlertidige restriktioner:

Odense Å: Vi anbefaler at der ikke fiskes.
Lindved Å: Al fiskeri er forbudt.
Stavis Å: Al fiskeri er forbudt.
Ryds Å: Al fiskeri er forbudt.

Dette er gældende fra 12. August 2020, og indtil vi melder andet ud.

Med venlig hilsen,
Dan Nielsen
Formand, Odense Å Sammenslutningen

Signalkrebs i Odense Å

Der er nu blevet konstateret signalkrebs flere steder i Odense Å, og det er ikke bare en enkelt hist og pist.

Der er set flere ved bl.a. Åsum, Dalum og Borreby, så de er formentlig over det hele.

Vi gør opmærksom på at der IKKE må fiskes efter krebs i Odense Å Systemet, men skulle en du fange en signalkrebs, må den heller ikke genudsættes.

Signalkrebs

Signalkrebsen kendes på de hvide pletter på kløerne, de er ikke fredede og der er intet mindstemål på dem.

P.S. De viste krebs er ikke fra Odense Å.

Pensionistkort

Pr. 2020 er pensionistkortet igen at finde i forretningerne. Det henvender sig til lystfiskere over 65 år, og vedkommende behøver ikke at være medlem af en forening under OÅS.

Det koster 200,00 kr. i 2020, og vil i 2021 stige til 300,00 kr. for et helt år.

Det gælder på dagkortstykkerne, og fiskereglerne, fredningstider og mindstemål er også gældende for disse.

Pensionistkort