Odense Kommune fraråder hjemtagning af fisk fra Odense Å.

Vigtig meddelelse fra Odense Kommune:
 
Odense Kommune fraråder hjemtagning af fisk fra Odense Å.
Som du sikkert allerede ved er der rundt omkring i landet opdaget adskillige forureninger med det sundhedsskadelige stof PFOS, som bla. stammer fra brandslukningsskum.
 
Odense Å har en potentiel forureningskilde i brandstationen på Åsumvej. Odense Kommune og Miljøstyrelsen er i øjeblikket i gang med at undersøge Odense Å og fiskene heri for indhold af PFOS.
 
PFOS kan optages i dyr og planter. Da det på nuværende tidspunkt ikke kan afvises, at fiskene i Odense Å indeholder PFOS, fraråder Odense Kommune derfor at hjemtage og spise fisk fra Odense å indtil vi kender omfanget af en eventuel forurening.
 
Det vil sige, at der gerne må fiskes i åen, men det anbefales, at fisk genudsættes indtil der foreligger analyseresultater. Miljøstyrelsen skriver, at fiskeresultaterne bliver lagt på ”Miljødata” i starten af 2022.
 
Vi vil holde sammenslutningen løbende orienteret, når der foreligger resultater.
Vi håber, at sammenslutningen vil orientere medlemsforeningerne så flest mulig lystfiskere er orienteret.
 
Venlig hilsen
 
Michael Theilmann
Skov og Naturforvalter
Udgivet i Nyheder.

Skriv et svar