Velkommen til Odense Å Sammenslutningen

Formålet med Odense Å Sammenslutningen

er at skabe og drive et fælles fiskevand i Odense Å, Lindved Å, Ryds Å og Stavis åers vandsystemer, for de i sammenslutningen deltagende selvstændige foreninger, således at disse optræder som en samlet enhed overfor de kommuner, som har lodsejerrettigheder til åerne, vandløbsmyndighederne, Danmarks Sportsfiskerforbund, lodsejere og lystfiskere.

Sangen "Sejle op ad åen" af Laurits Stephan

med melodi af Emilius Carl Wilhelmi, handler om Odense Å.
Sangen blev fremført ved sommerrevyen ”Fra Flakhaven til Fruens Bøge” i 1895 på det nyopførte Odense Sommertheater, der lå ved åen. Sangens tekst var forfattet af Laurits Steffen Pedersen, og sangen hed ”Langs Aaen”. Teatrets dirigent, Emilius Wilhelmi havde skrevet melodien.

Odense Å Premieren 2020
Odense Å Premieren 2020
Odense Å Premieren 2020
Odense Å Premieren 2020
Odense Å Premieren 2020

Odense Å er omkring 60 kilometer lang

og løber gennem Odense. Åen er Fyns længste vandløb. Den har sit udspring i Arreskov Sø nordøst for Faaborg, og den munder ud i Odense Fjord.

Lucas' Havørred - April 2020

Med denne lille historie

vil vi i Odense Å Sammenslutningen gerne byde dig velkommen til disse fantastiske å'er, og den dejlige natur, du finder i forbindelse med dem. Pas på både å'erne og naturen, vi skulle gerne give dem videre i samme, om ikke bedre, tilstand end vi modtog dem.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen
Formand for Odense Å Sammenslutningen

Odense Å Stemningsbilleder