Klubberne i Sammenslutningen

Kontaktliste over klubberne i Odense Å Sammenslutningen:

Bemærk:
Kontaktlisten er baseret på vores viden om foreningerne/klubberne. Skifter i formand/kasserer/kontaktperson så skriv det til os på dan@odense-aa.dk, vi får det ikke at vide andre steder fra.


Assens og omegnens Sportsfiskerforening – ove.r.hansen@hotmail.com

Forside


AOS kaldet i daglig tale har klubhus i Assens Søsportscenter og holder klubaften hver mandag aften fra kl 19.00 til ca. 22.00. Klubben har desuden en pensionist afd. som holder frokostmøde 12,00 hver den 1. tirsdag i måneden. Klubben har fiskevand i Pugemølle Å samt Brende Å. Indmeldelse sker ved henv. til kasserer Poul Møller. mail : poultop@gmail.com

Man arrested after bodybuilding champion Michael O’Hanlon dies from stab wounds – The Courier equipoise for cutting august 2019 featured athlete — autistic bodybuilding


Fiskebanden Lejfi – formandlejfi@gmail.com


Fiskeklubben DHK (Den Hårde Kerne) – kerne@webspeed.dk


Fiskeklubben Nordfyn – torben58rolskov@gmail.com


Fiskelauget af 1970 – fp@danvvs.dk
http://fl70.dk/
Fiskelauget af 1970 er en aktiv klub. Vores medlemmer deltager aktivt i bl.a. restaureringsprojekter og vedligeholdelse langt vores primære fiskevande. Vi prøver aktivt at påvirke vores lokale politikere til at tage beslutninger der er til gavn for fiskebestanden i vores lokale miljø omkring Fyn.


Fynske Lystfiskere – mail@fynskelystfiskere.dk
http://www.fynskelystfiskere.dk
Klubhus: Steinsgade 17B, 5000 Odense C


Fynsværkets Sportsfiskerklub
Tage Kristensen, tlf.: 27686779


Micro Matic – kvm@micro-matic.dk


Morud Lystfiskerforening – Rune Kaltoft, runekaltoft@gmail.com
http://www.morud-lf.dk
Morud Lystfiskerforening har fiskeretten i Langesø, en del af Stavis Å’en og Vittinge Å.


Munkebo Lystfiskerforening – osterlund@munkebo-borger.dk
http://www.Mlf-rusen.dk


Nordfyns Sportsfiskerforening af 1989 – formand@nsfa89.dk
www.nsfa89.dk
Formand:
Ulrik Hansen
hansenulrik88@hotmail.com
tlf. nr. +45 60 17 27 01


Nyborg Sportsfiskerforening – steen@skovparknet.dk


Odense Sportsfisker Klub  – allanbirkhansen@gmail.com – http://odensesportsfiskerklub.dk
Odense Sportsfisker Klub er Fyns største, og en af Danmarks største og mest aktive fiskeklubber. Vi har aktiviteter for alle lystfiskere, om det er Viking 65+, Seniorer, Havfiskere, Fluefiskere, Medefiskere og Spinnefiskere ved Å, Kyst, Hav, Mose, Put and Take.
Udover Odense Å, Lindved Å og Stavis Å har Odense Sportsfisker Klub fiskeretten i Rønninge og Skydebjerg Moserne, et stykke af Karup Å (hvor vi også har vores egen hytte), Vejrup Å,Vindinge Å og Stor Å.
Klubhuset ligger på Bækholmen 90, Seden, 5240 Odense NØ


Skidtfisk – kjeldflemming@webspeed.dk
Kasseren: janbiblas@gmail.com


Sportsfiskeren Langeland – Nils W. Hansen, nils.w@hotmail.dk, Tlf.: 44 53 49 78
Sportsfiskeren Langeland er en forening for lyst- og sportsfiskere som enten bor på Langeland, eller som bare har en stor interesse i øen og dens fiskemuligheder.
Vi er ca. 140 medlemmer og har eget klubhus og klubbåd til rådighed for medlemmerne.
Hvert år, sidste hele weekend i april, arrangeres Langelandske Ørreddage – en af Danmarks mest besøgte kystkonkurrencer.


Sportsfiskerforeningen Snøren – henrik@flintau.dk


Tommerup Lystfiskerforening – bjarnepeterfrandsen@gmail.com
http://www.tommeruplystfiskerforening.dk
Kontakt kasserer Bjarne Frandsen, tlf.: 27919743


ULK 1966 – erikbalking@hotmail.com – http://www.ulk1966.dk
Foreningen er startet i 1966 og har gennem lejet fiskevand og ved klubture udøvet sportsfiskeri og plejet fiskebestand og vand-naturplejen af lokal å. ( Vindinge Å – en af østfyns bedste havørred åer ). På forskellige måder virker vi for udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur for børn/voksne. Der er mulighed for “prøvetime”. Foreningens aktiviteter omfatter fiskeri i Vindinge Å – klubture til å, sø, mose, kyst og hav. Om vinteren er der aktiviteter for juniorer/seniorer i klubhuset hver torsdag kl. 19.00-21.00, her med bla. pleje af fiskegrej og hvad der ellers bliver planlagt.


Vends SportsfiskerForening – vendssportsfiskerforening@gmail.com
https://www.fiskekort.dk/foreninger/87/vends-sportsfiskerforening
Vends Sportsfiskerforening er en forening hjemmehørende på nordvestfyn. Vi har fiskeret i Storå, Brænde Å samt selvfølgelig i OÅS vande.