Opsyn og Kontrollanter

Ved uregelmæssigheder langs Odense Å Sammenslutningens fiskevande i tidsrummet mellem kl 9 og 21, beder vi dig venligst kontakte en af vores kontrollanter / opsynsmænd. Hvem du bedes kontakte, kommer an på hvor, uregelmæssigheden foregår.

Vi har delt Odense Å op i 3 Zoner: Klik på den pågældende Zone for at se kontrollanter og kontakt informationer.

Zone 1: Udløbet (samt det inderste stykke af Odense Å, der somme tider går under betegnelsen: "Den gamle Kanal" / "Det varme Vand") til Kertemindevejsbroen.

Zone 2: Kertemindevejsbroen til Jernbanebroen i Fruens Bøge.

Zone 3: Syd for Jernbanebroen i Fruens Bøge.

Derudover er der: Lindved Å, Stavis Å og Ryds Å

Bemærk venligst: 
Du kan altid anmelde ulovligt fiskeri og ulovlige garn, ruser o.lign. til Fiskerikontrollen, så får de en alarm med det samme:
Anmeld ulovligt fiskeri