Regler for fiskeri i Odense Å Sammenslutninges vande, gældende pr. 01. Marts 2020.

 1. Mindstemål
 2. Fredningstider
 3. Generelt
 4. Zoner og Fiskestræk
 5. Medefiskeri
 6. Specielt for Zone 1: Udløbet i Fjorden og opstrøms til Kertemindevejsbroen
 7. Specielt for Zone 2: Kertemindevejsbroen og opstrøms til Jernbanebroen i Fruens Bøge, samt Lindved Å og Stavis Å
 8. Specielt for Zone 3: Jernbanebroen i Fruens Bøge og opstrøms
 9. Derudover

Mindstemål:

Bækørred: 45 cm.
Havørred: 45 cm.
Laks: 45 cm.
Torsk: 30 cm.
Gedde: 60 cm.
Sandart: 60 cm.


Fredningstider:

Ørreder og laks: 16. November til Odense Å Premieren (første lørdag efter første fredag i marts; kræver Premierekort, dog ellers søndagen efter Odense Å Premieren). Dette gælder både i Odense Å, Lindved Å, Stavis Å og Ryds Å. Se i øvrigt regler for Odense Fjord.
Gedder: 1. April til 30. April.
Sandart: 1. Maj 31. Maj.

Nedfaldsfisk / nedgængere bør genudsættes så nænsomt som muligt.
Gedder over 80 cm. bør nænsomt genudsættes, da det er hunner, og de er med til at videreføre arten i Odense Å Systemet.


§1 Generelt.

Hvor ikke andet er nævnt, gælder følgende:

 • §1a Fiskekortet for de 18-65 årige er kun gyldigt sammen med gyldigt Statsligt fisketegn. Fiskekortet giver ret til fiskeri i Odense å, Stavis å, Ryds å samt Lindved å på de markerede stræk.
 • §1b Børn under 18 år (max. 4 stk) fisker gratis ifølge med en voksen (myndig), såfremt denne har gyldigt fiskekort og Statsligt fisketegn.
 • §1c Brug af flerkrogede snører, garn, ruser eller andre fangstredskaber er ikke tilladt. Dog er spinnefiskeri med 1 ophænger tilladt.
 • §1d Der må anvendes orm eller maddiker som levende agn til fiskeri efter ørreder.
  Bemærk: Det er strengt forbudt at grave efter orm ved og nær vandløbene jf. §1m.
 • §1e Der må anvendes levende og død agnfisk som agn til fiskeri efter gedder og sandart.
  Bemærk: Typen af agnfisken skal være eksisterende i Odense Å Systemet (se fiskearter her), men må gerne være medbragt andetsteds fra.
 • §1f Der må max. hjembringes 3 fisk pr. fisker pr. dag, og alle fisk, der ikke hjemtages, skal nænsomt genudsættes (se dog §3 Medefiskeri).
 • §1g Fiskeri fra båd, flydering og overgangsbro er ikke tilladt. Fiskeri fra handicap bro og lignende er tilladt.
 • §1h Vadning er ikke tilladt, det er dog tilladt i begrænset omfang at lande krogede fisk eller bjerge fastsiddende redskaber, uden at ødelægge omliggende, naturlige elementer.
 • §1i Der skal vises hensyn til alle der færdes ved, eller sejler på vandløbene.
 • §1j Hegn, planter, græsplæner, skråninger, å bredder m.v. må ikke beskadiges.
 • §1k Bilkørsel på sti-arealer er strengt forbudt.
 • §1l Brug af åben ild, grill og bålbrænding ved og nær vanløbene er ikke tilladt.
 • §1m Ormegravning ved, og nær vandløbene, er ikke tilladt, og må absolut ikke finde sted.
 • §1n De fiskende må ikke på nogen måde forurene de benyttede strækninger f.eks. med fiskekroge, papir el. lign., ligesom der ikke må nedgraves affald. Der skal endvidere udvises fornødent hensyn til fugle- og dyrelivet generelt, ved vandløbet.
 • §1o Der må ikke målrettet fiskes efter arter i deres respektive fredningsperioder. En fredet fisk skal straks genudsættes nænsomt.
 • §1p Fangstrapportering af laksefisk er obligatoriske og skal indberettes senest 7 dage efter fangsten med opgivelse af fangststed, dato og længde. Fangster skal indberettes på www.odense-aa.dk
 • §1q Salg af fangst ved vandet er strengt forbudt.
 • §1r Der må fiskes med 1 stang pr. person, med mindre andet er angivet. Dog må mede- og agnfiskere fiske med op til 2 stænger pr. person, der begge er indenfor rækkevidde, og hver stang må kun være agnet op med 1 krog (dobbelt og 3-kroge er selvfølgelig OK, og tæller for 1 krog).

§2 Zoner og fiskestræk:

§2a Odense Å er opdelt i 3 Zoner, som regelmæssigt kan være forskellige:

 • Zone 1 fra Kertemindevejsbroen til udløbet i Odense Fjord. (Evt. afvigelser i Generelle regler, se §4.)
 • Zone 2 fra Jernbanebroen i Fruens Bøge til Kertemindevejsbroen, samt Stavis å, Ryds å og Lindved å. (Evt. afvigelser i Generelle regler, se §5.)
 • Zone 3 Opstrøms jernbanebroen i Fruens Bøge (Evt. afvigelser i Generelle regler, se §6.)

§3 Medefiskeri:

§3a Medefiskeri er tilladt fra stationær standplads på strækkene:

 • Palnatokesvej til Ejby Mølle samt
 • Erik Bøghs Sti til Munke Mose.

Alle fisk skal opbevares i keepnet eller nænsomt genudsættes under fiskeri, dog må 3 hjemtages efter endt fiskeri.


§4 Specielle Regler for Zone 1:

 • §4a På denne zone må personer som har købt dagkort/pensionistkort, samt medlemmer af foreninger under Odense Å Sammenslutningenen fiske.
 • §4b Fiskeri er tilladt fra første Søndag efter første Fredag i Marts til d. 1. Oktober, på strækket fra Kertemindevejsbroen og nedstrøms til udløbet i Odense Fjord.
 • §4c Der må anvendes orm eller maddiker som levende agn, samt Powerbait, Gulp eller lignende i perioden fra d. 16. Maj til d. 1. Oktober.
 • §4d Ålefiskeri er tilladt på denne zone fra den 16. Maj til den 15. September.
  Ålefiskeri er tilladt med decideret bundsnøre og min 60 gr. belastning og kun agnet med orm samt 1 krog pr. stang. Max 2 stænger pr. person.
  Tatning af ål er tilladt på alle strækninger i hele sæsonen.

§5 Specielle Regler for Zone 2:

 • §5a På denne zone må personer som har købt dagkort/pensionistkort, samt medlemmer af foreninger under Odense Å Sammenslutningenen fiske.
 • §5b Fiskeri er tilladt hele året fra Ejby Møllevej og opstrøms, husk fredningerne samt §1o.
 • §5c Natfiskeri er tilladt fra 16. Maj til den 15. September, på strækket fra Ejbygade og nedstrøms til Kertemindevejsbroen.
 • §4d Der må anvendes orm eller maddiker som levende agn, samt Powerbait, Gulp eller lignende i perioden fra d. 16. Maj til d. 15. November.
 • §5e Ålefiskeri er tilladt på denne zone fra den 16. Maj til den 15. September.
  Ålefiskeri er tilladt med decideret bundsnøre og min 60 gr. belastning og kun agnet med orm samt 1 krog pr. stang. Max 2 stænger pr. person.
  Tatning af ål er tilladt på alle strækninger i hele sæsonen.

§6 Specielle Regler for Zone 3:

 • §6a På disse stræk må KUN medlemmer af foreninger under Odense Å Sammenslutningen fiske.
 • §6b Fiskeri er tilladt hele året, husk fredningerne samt §1o.
 • §6c Der må højst hjemtages 2 ørreder pr. dag, deriblandt max 1 bækørred, og ikke mere end 10 stk. årligt.
 • §6d Der må anvendes orm eller maddiker som levende agn, samt Powerbait, Gulp eller lignende i perioden fra første Søndag efter første Fredag i Marts (= dagen efter Premieren) til d. 15. November.
 • §6e Medefiskeri skal foregå fra fast plads eller platform, fangsten skal opbevares i keepnet under fiskeri, og nænsomt genudsættes i levedygtig tilstand efter fiskeri.
 • §6f Ålefiskeri er tilladt på denne zone fra den 16. Maj til den 15. September.
  Ålefiskeri er tilladt med decideret bundsnøre og min 60 gr. belastning og kun agnet med orm samt 1 krog pr. stang. Max 2 stænger pr. person.
  Tatning af ål er tilladt på alle strækninger i hele sæsonen.
 • §6g På strækket fra Dalumvej og opstrøms til Motorvejsbroen er det tilladt at fiske med overvågede (menes at man ikke forlader fiskevandet inden de røgtes) håndliner efter ål. (Maks. 5 håndliner med 3 kroge på hver.)
 • §6f Har man bådeplads i Dalum Havn, må der fiskes fra båd på strækket fra Dalumvej og opstrøms til træbroen for enden af Møllervej.

Derudover:

 • Hold altid god orden ved fiskevandet.
 • Der kan ikke garanteres nogen bestemt vandstand i vandløbene.
 • Arbejde i forbindelse med vandløbene, som evt. vil kunne genere fiskeriet, må tåles.
 • Elfiskeri kan forekomme.
 • Korrekte henstillinger til de fiskende fra Kommunalt ansat Personale, Statslige Opsynsmænd samt Odense Å Sammenslutningen Kontrollanter, som tilsigter overholdelse af reglerne, skal efterkommes.
 • Overtrædelse af regler kan medføre bortvisning fra vandløbene, og kan grove tilfælde føre til administrativt inddragelse af fiskekort, samt evt. politianmeldelse.

 


Ved fortsat besøg af denne webside accepterer du brug af cookies. mere info

Dette website anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker. Ved at trykke "Acceptér" accepterer du at denne webside placerer cookies på din PC.

Luk