Der er konstateret en forekomst af den invasive signalkrebs i Odense Å systemet. Det har tidligere ikke været tilladt at fiske efter krebs fra Odense Kommunes arealer i de vandløb, hvor Odense Å Sammenslutningen administrerer fiskeretten.

Erfaringer fra bl.a. Alling Å viser at det ikke er muligt at kontrollere eller bekæmpe en bestand af signalkrebs ved opfiskning. Dog skal man ved fiskeri efter signalkrebs have fuld fokus på at arten ikke spredes yderligere.

Årsagen til at krebsefiskeri i vandløbene (Odense Å, Lindved Å, Stavis Å og Ryds Å) nu tillades skyldes altså ikke en forventning om at nedbringe bestanden. Krebsefiskeriet tillades for den rekreative værdi i selve krebsefiskeriet. I perioder med meget grøde i vandløbene vil denne form for fiskeri fortsat kunne dyrkes.

Det er vigtigt at man sætter sig grundigt ind i forskellen på flodkrebs og signakrebs. Flodkrebsen er totalfredet, og skal straks genudsættes hvis den fanges.

Illustration af forskellen mellem kløernes udseende på flodkrebs (til venstre) og signalkrebs (til højre). Den lyse plet på signalkrebsens kløer kan være meget tydelig, men er det langt fra altid (DTU Aqua).

Det er nu tilladt at medlemmer under Odense Å Sammenslutningen kan fiske efter signalkrebs i de vandløb de administrerer fiskeretten i på følgende vilkår:

  • Transporten fra fangststedet til hvor de skal tilberedes skal ske, så signalkrebsene ikke kan undslippe.
  • Signalkrebs må under ingen omstændigheder udsættes i andre søer og vandløb.
  • Fangst må kun ske til eget forbrug, og må altså ikke videresælges.
  • Det er ikke tilladt at vade i åen eller dykke/snorkle efter signalkrebs.
  • Det er ikke tilladt at bruge lys i forbindelse med fiskeri efter krebs.
  • Hvis der anvendes fisk, som lokkemad i krebsebrikken, så skal det være fisk, der i forvejen eksisterer i vandløbssystemet, og som er fanget i Danmark.
  • Det er ikke tilladt at forfodre.
  • Det er tilladt at fiske med en krebsebrik, en ketcher (børnefiskenet) eller krabbesnøre med klemme, og kun med et af disse redskaber pr. person.
  • Det er ikke tilladt at fiske med ruser / tjener eller andre typer "faste net" eller garn.

Læs mere om signalkrebs her:

Fiskemetoder efter krebs - Fiskepleje.dk

Signalkrebs (mst.dk)

Ved fortsat besøg af denne webside accepterer du brug af cookies. mere info

Dette website anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker. Ved at trykke "Acceptér" accepterer du at denne webside placerer cookies på din PC.

Luk