Vedr. fiskeri efter Signalkrebs

Der er konstateret en forekomst af den invasive signalkrebs i Odense Å systemet. Det har tidligere ikke været tilladt at fiske efter krebs fra Odense Kommunes arealer i de vandløb, hvor Odense Å Sammenslutningen administrerer fiskeretten.

Erfaringer fra bl.a. Alling Å viser at det ikke er muligt at kontrollere eller bekæmpe en bestand af signalkrebs ved opfiskning. Dog skal man ved fiskeri efter signalkrebs have fuld fokus på at arten ikke spredes yderligere.

Årsagen til at krebsefiskeri i vandløbene (Odense Å, Lindved Å, Stavis Å og Ryds Å) nu tillades skyldes altså ikke en forventning om at nedbringe bestanden. Krebsefiskeriet tillades for den rekreative værdi i selve krebsefiskeriet. I perioder med meget grøde i vandløbene vil denne form for fiskeri fortsat kunne dyrkes.

For at fiske efter Signalkrebs i Odense Å, Stavis Å, Lindved Å eller Ryds Å kræver det et gyldigt fiskekort:

 • Medlemsskab af en forening under Odense Å Sammenslutningen.
 • Signalkrebs dagkort. Koster 25,- kr. og kan købes i samme forretninger som sælger de almindelige dagkort, eller på MobilePay 190321 (skriv "Signalkrebs Dagkort" og den dag, det skal gælde). Dagkortet er personligt.
 • Signalkrebs Familie-årskort. Koster 200,- kr. og kan købes i samme forretninger som ovenfor, eller på MobilePay 190321 (skriv "Signalkrebs Familie Årskort"). Årskortet gælder husstanden for den familie, hvortil det er købt. Årskortet gælder for indeværende år, altså til og med 31. december.

Bemærk:

 • Hverken Signalkrebs dagkort eller Signalkrebs Familie-årskort giver ret til fiskeri efter fisk.
 • Der kræves også gyldigt Fisketegn (Statstegnet) ved fiskeri efter Signalkrebs.

Det er vigtigt at man sætter sig grundigt ind i forskellen på flodkrebs og signakrebs. Flodkrebsen er totalfredet, og skal straks genudsættes hvis den fanges.

Illustration af forskellen mellem kløernes udseende på flodkrebs (til venstre) og signalkrebs (til højre). Den lyse plet på signalkrebsens kløer kan være meget tydelig, men er det langt fra altid (DTU Aqua).

Det er nu tilladt at medlemmer under Odense Å Sammenslutningen kan fiske efter signalkrebs i de vandløb de administrerer fiskeretten i på følgende vilkår:

 • Transporten fra fangststedet til hvor de skal tilberedes skal ske, så signalkrebsene ikke kan undslippe.
 • Signalkrebs må under ingen omstændigheder udsættes i andre søer og vandløb.
 • Fangst må kun ske til eget forbrug, og må altså ikke videresælges.
 • Det er ikke tilladt at vade i åen eller dykke/snorkle efter signalkrebs.
 • Det er ikke tilladt at bruge lys i forbindelse med fiskeri efter krebs.
 • Hvis der anvendes fisk, som lokkemad i krebsebrikken, så skal det være fisk, der i forvejen eksisterer i vandløbssystemet, og som er fanget i Danmark.
 • Det er ikke tilladt at forfodre.
 • Det er tilladt at fiske med en krebsebrik, en ketcher (børnefiskenet) eller krabbesnøre med klemme, og kun med et af disse redskaber pr. person.
 • Det er ikke tilladt at fiske med ruser / tjener eller andre typer "faste net" eller garn.

Læs mere om signalkrebs her:

Fiskemetoder efter krebs - Fiskepleje.dk

Signalkrebs (mst.dk)