Konditionstabel

Cm.     Gr.

Cm.     Gr.

Cm.     Gr.

Cm.     Gr.

Cm.     Gr.

45      911
46      973
47      1038
48      1106
49      1176
50      1250
51      1327
52      1406
53      1489 
54      1575 
55      1664
56      1756
57      1852 
58      1951
59      2054 
60      2160
61      2270
62      2383 
63      2500 
64      2621 
65      2746 
66      2875
67      3008 
68      3144 
69      3285 
70      3430 
71      3579 
72      3732      
73      3890 
74      4052 
75      4219 
76      4390 
77      4565
78      4746 
79      4930 
80      5120 
81      5314
82      5514
83      5718
84      5927
85      6141
86      6361
87      6585
88      6815
89      7050
90      7290
91      7536
92      7787
93      8044
94      8306
95      8574
96      8847
97      9127
98      9412
99      9703

Til beregning af konditionstabellen er anvendt Fultons formel:
Vægt i gr. x 100 / længde x længde x længde.