Om Sammenslutningen

Flere fynske foreninger har taget initiativ til oprettelsen af en Sammenslutning, som har til formål, at etablere og administrere et fælles fiskevand i Odense og Stavids åer samt Lindved å til glæde for medlemmerne af de tilsluttede foreninger og for almenheden.

Det er ambitionen med tiden, at omfatte så meget fiskevand i de 3 vandsystemer, som muligt, fra udspring til udløb.
Begyndelsen bliver i år de strækninger, som vi hidtil har kendt, og som det gamle Å-udvalg har administreret. Dette vil forhåbentlig senere blive udvidet med fiskevand længere oppe i de 3 åer.