Kæmpe Fiskegrejs-Marked d. 25. Januar 2017

Vi gentager successen fra 2016.

Mangler du lidt billigt fiskegrej, eller har du noget i overskud, du aldrig bruger, så se her:

I samarbejde med Ung Nord og Fiskeklubberne på Fyn, afholder Odense Å Sammenslutningen:

Kæmpe Fiskegrejs-Marked med køb og salg.

Ung Nord Logo  Odense Å SAmmenslutningen Logo

Alle er velkomne på denne dag, der foregår i Viktoriagade 33, 5000 Odense C, d. 25. Januar 2017 fra kl. 10:00 til 14:00.

Kæmpe Fiskegrejs-Marked Kæmpe Fiskegrejs-Marked

Ønsker du en bordplads, hvorfra du kan sælge dit overskudsgrej, brugte fiskegrej og andet fiskeudstyr, er du meget velkommen efter princippet: Først til mølle, så skynd dig at kontakte Dan Nielsen på email: dbn@adslhome.dk  eller på tlf.: 40 57 49 26 for at booke din plads, den koster kun 50,00 kr.

Kæmpe Fiskegrejs-Marked

Adgang til markedet er gratis, og der vil være salg af pølser, brød, vand og øl under hele arrangementet.

Vi glæder os til at se Jer, så mød talrigt op, og medbring godt humør.

Knæk og bræk,
Odense Å Sammenslutningen

Den flotteste han-ørred længe set fra Odense Å.

Csongor Balog har fanget en rigtig flot (og stor) havørred i Odense Å. Her fra Odense Å Sammenslutningen skal lyde et kæmpe tillykke med den flotte fangst, til dig, Csongor Balog, luk ørerne for de folk, der desværre er misundelige på din fangst. Den er flot, du skal være stolt.

Csongor Balog Csongor Balog
Billeder venligst lånt fra Go-Fishing.

Igen, kæmpe tillykke med den, nyd den, du har fortjent det.

På Odense Å Sammenslutningens vejne,
Dan Nielsen,
Formand

Grødeslåning ved Åsum.

Det er ikke en løgn, men der er blevet slået grøde på stykket ved Åsum. Så ud og nyd det de sidste par uger inden fredningen d. 16. november.

Knæk og bræk,
Dan Nielsen

Ny bro ved Odense Å

Et af det sidste nye tiltag ved Odense Å er en fiske- / kajak- / handicap-plads ved sammenløbet i Odense Å og Det varme Vand.

Knuds Bro (1)

Og til dem der fisker meget i Åen, og specielt til Premieren, så er det ca. dér hvor Knud E. Nygaard fisker og det har han fisket fra det område i over 25 år, så om det er Kommunen der syntes, at han trængte til en fin fiske plads vides ikke, men lad os bare kalde den for “Knuds Bro”.

Og så lige en lille bøn: Vi vil gerne have plads til alle, så kommer der folk med et handicap, vis venligst pli og give plads.

Mange tak 🙂
Dan Nielsen, Formand Odense Å Sammenslutningen

Knuds Bro (2) Knuds Bro (3)

Referat af forretningsudvalgsmøde 02/09-2015 kl. 18.30 i Dalum’s Klubhus

Fraværende: Palle, Thomas, Gerhardt.
Knud Andersen, bestyrelsesmedlem i DL, var mødt i Palles fravær.

 

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Gæstekort er afregnet med kassereren. Dan spørger Omar om han vil have lavet en forsikring for hans gæster.

Gedder i Odense Å med kvoter. Der bliver gokket gedder. Skal der fastsættes kvoter, ønsker vi forslaget stillet til repræsentantskabsmødet.

Grødeskæring. Kommunen skærer grøden.

Stavisåen ved de nye sving. Hegningen er sat helt ud til brinken. Dan taler med Theilmann.

Skovsøen lånes ud til fiskeskolen i oktober.

Dan arbejder på kortene over vores fiskevand.

Jørgen Alvin Pedersen arbejder på at lave en fiskemesse for klubber og forretninger på Fyn.

Etablering af vedligeholdelsesudvalg ved fiskevandet og faciliteterne. Niels laver en plan, så klubberne for datoer for at gennemføre arbejdet.

Dan afventer svar fra Theilmann vedr. regler om fiskeforbuddet i kommunens søer.

Dan har haft kontakt med Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn om deres kontrolvirksomhed langs kysterne ved deres fiskevandes å-udløb.

Adgangen til å-hytten. Husk, at der IKKE MÅ KØRES til å-hytten.

Kontrollanterne opfordres til at køre forbi noget oftere på dette stykke. Parkeringspladsen på stykket skal flyttes ud til vejsammenfletningen.

 

 1. Næstformanden har ordet

Grødeskæringen. Der henvises igen til Odense Kommune, som har opgaven med
grødeslåning.

 

 1. Kasseren har ordet

Der er stadig restance for et par foreninger.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Knud fra Dalum: Dawns eng. Der er en twist med lodsejeren. Forhandling om oprindelig pris og at OÅS rydder langs fiskevandet for bjørneklo.

Kontrollanttegn: Thomas og Allan Birk skal indkalde til et kontrollantmøde i løbet af september.

Udplantningen den 28. juni gik fint ved Borreby Møllebæk og Holmehavebækken.

Premieren 2016. Sættes på dagsordenen næste gang.

Der er bjørneklo ved stien ved Flægskov. Dan kontakter jagtkonsortiet derude.

 

 1. Eventuelt

Der er ingen ting til Eventuelt.

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste mødedato – 21.10 kl 19.30 i Dalums Klubhus.

 

Referat af forretningsudvalgsmøde 10/06-2015 kl. 18.00 i Å-hytten

Fraværende: Palle, Thomas.

 1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

 1. Formanden har ordet

Websiden er flyttet til Unoeuro, som er den nye udbyder. Der har ikke været nedbrud siden.

Dan informerede om at René Husted har fået lov til at tage sine elever med til Stavis Å og kaste med lidt spinnere og René (fra Jan & Bo) har fået lov til at lave kastetræning med nogle af sine leverandører på de ydre stræk.

Omar fra Denmark Fishing Outdoor Lodge, Helnæs, har forespurgt om han kan få lov til at købe 3 gæstekort. Vi blev enige om at, selv om det egentlig strider mod vores regler om at man skal være medlem af en klub under OÅS, vil vi prøve at se hvordan det går, da vi håber at det kan give Odense Å omtale, også udenfor Fyns / Danmarks grænser. Der er 100% tale om catch and release. Dan laver de 3 gæstekort og sender til ham, samt en kopi til Thomas, så han kan informere sine kontrollanter.

Der er desværre stadig ikke sket noget med vores oversigtskort. Dan vil tage sig af disse efter sommerferien.

 

 1. Næstformanden har ordet

Dan har fået USB stikket med alle Bennys OÅS dokumenter.

 

 1. Kasseren har ordet

Har ikke hørt omkring Dawns stykke, venter på besked fra Palle.

 

 1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Willy: Vedr. ulovlige garn: Kan vi ikke lave et fælleskorps, der har øje på dette. Dan kontakter Uggerby efter sommerferien og skriver på hjemmesiden efter Uggerby er kontaktet. Også kontakt til Vandpleje Fyn.

Willy: Udplatningen kører, og er d. 28. juni kl 9:00. Mødes ved Børnehaven i Borrreby.

 

 1. Eventuelt

Ingen ting

 

 1. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 2. september kl. 19.30 i Dalums Klubhus.

Premieren 2016 skal tages op på dette møde.

 

 

Grødeskæring i Odense Å

Der har på det seneste været nogle forespørgsler omkring grødeskæring i Odense Å. Vi skal gøre opmærksom på at det er Odense Kommune, der står for det, og vi har modtaget plan for grødeskæring, se venligst nedenfor.


Odense Å (Aasum stykket):
Sommer: Uge 26
Efterår: Uge 33

Odense Å (Dalum stykket):
Sommer: Uge 25
Efterår: Uge 34


Vi er – af Odense Kommune – blevet informeret om, at dette er en plan, og ikke en fastlagt oversigt; den kan skride nogle uger + / -, men sådan er det bare.

Med venlig hilsen og Knæk og bræk,
Dan Nielsen
Formand, OÅS

Husk lige fiskekortet.

Kære lystfiskere i Odenseåsammenslutningen.

Vi er blevet bekendt med, at der er nogle lystfiskere, som er i tvivl om fiskereglerne på noget af vores fiskevand, da et par kontrollanter har tjekket fiskekort ved Odense Å omkring Erik Bøghs Sti i Dalum.
Der er kun en strækning af Odense Å, hvor der er frit fiskeri for Odense Kommunes borgere, og det er fra Ringvejen / Tietgens Allé og nedstrøms til skiltet nedstrøms Kastanievej.

Resten af fiskevandet kræver enten dagkort eller medlemskort fra en af foreningerne i Odenseåsammenslutningen.
Husk, at medlemskortet og statsfisketegnet skal kunne fremvises.

Vh.
Willy Dannevang

Så er det snart Udplantningsdag i Odense Å

Så er det ved at være tid til den store Udplantningsdag (se venligst hele beskrivelsen nedenfor) i Odense Å, søndag den 28. juni, fra Kratholmsbroen og i Borreby Møllebæk og ud i Holmehavebækken.

Vi mødes kl 9:00 på parkeringspladsen ved Børnehuset Borreby-Fangel.

Har du lyst, så kontakt mig endelig på willydannevang@yahoo.dk

Jeg håber vi ses.

Vh.
Willy Dannevang


Hej Lystfiskere.

For tre år siden blev der plantet vandranunkel og vandstjerne ud i stor stil ved de genslyngede strækninger fra Verninge og nedstrøms på en ca. 7 km lang strækning. Det har givet åen nyt liv, hvilket man ved selvsyn kan konstatere i sommermånederne, hvor planterne skyder flot.

Vi har i samarbejde med Assens og Odense Kommune planlagt udplantninger i Odense Å fra Kratholmbroen, i Holmehavebækken, fra sammenløbet med Borreby Møllebæk, til udløbet i Odense Å.

Og i Stavis Å på de genslyngede strækninger.

Så er der endnu engang brug for jeres arbejdskraft!

I første omgang vil vi sætte gang i udplantning i Odense Å på strækningen fra Kratholm og nedstrøms til Møllevej (ca. 2.5 km), og i Holmehavebækken, da planterne bliver indsamlet dagen før i Odenseåsystemet. Planterne skal plantes ud, hvor vanddybden ikke er for stor, og hvor vi kan færdes i åen. Vandløbene vil have stor gavn af en større udplantning, da ranunkler og vandstjerne dels har en god vandlednings effekt, giver skjul til smådyr og fisk, og er gode for os lystfiskere, da de giver gode standpladser til fiskene.

Projektet følger dermed op på udplantningsprojektet fra juli 2011, som Danmarks Sportsfiskerforbund brugte som reference.

Udplantningsprojektet løber af stablen søndag den 28. juni kl 9:00, og er vi tilmeldte nok, så kan det hele klares på en formiddag.

Udgangspunktet vil være Kratholmbroen for et hold og ved et udvalgt sted ved Holmehavebækken (følger senere).

Så har du lyst til at være vandløbsgartner for en dag, så send en mail til willydannevang@yahoo.dk  og tilmeld dig til projektet.

Medbring waders, skridtstøvler, en spade, og et par havehandsker. Kan du have en trillebør med, vil jeg gerne vide det, når du melder dig til.

Af hensyn til at få afviklet projektet er der brug for din tilmelding på mail senest 15. juni.

Med venlig hilsen

Willy Dannevang
Forretningsudvalget i Odenseåsammenslutningen
I samarbejde med Grusbanden

Ps: Yderligere informationer, så som mødested, mødetid mm. udsendes til alle tilmeldte umiddelbart efter seneste tilmeldingsdato.

Udplantningen i Stavis og Lindved Å i 2014

Vi skal meget snart til at udplante i Odense Å, som vi gjorde i Stavis og Lindved Å sidste år. Er du interesseret i at komme i vandet med en plante eller 2, så tag fat i Willy Dannevang snaret muligt, han vil meget gerne høre fra dig, så vi kan få vores å gjort endnu bedre end den er i dag.

I mellemtiden, nyd et par billeder af udplantningen i åerne i 2014………

Udplantning i Stavis Å 2014 (1) Udplantning i Stavis Å 2014 (2)
o
g det fantastiske og flotte resultat kun 1 år efter:

Udplantning i Stavis Å - 1 år efter (1) Udplantning i Stavis Å - 1 år efter (2) Udplantning i Stavis Å - 1 år efter (3)