Referat af forretningsudvalgsmøde 10/06-2015 kl. 18.00 i Å-hytten

Fraværende: Palle, Thomas.

  1. Godkendelse af sidste referat

Godkendt.

 

  1. Formanden har ordet

Websiden er flyttet til Unoeuro, som er den nye udbyder. Der har ikke været nedbrud siden.

Dan informerede om at René Husted har fået lov til at tage sine elever med til Stavis Å og kaste med lidt spinnere og René (fra Jan & Bo) har fået lov til at lave kastetræning med nogle af sine leverandører på de ydre stræk.

Omar fra Denmark Fishing Outdoor Lodge, Helnæs, har forespurgt om han kan få lov til at købe 3 gæstekort. Vi blev enige om at, selv om det egentlig strider mod vores regler om at man skal være medlem af en klub under OÅS, vil vi prøve at se hvordan det går, da vi håber at det kan give Odense Å omtale, også udenfor Fyns / Danmarks grænser. Der er 100% tale om catch and release. Dan laver de 3 gæstekort og sender til ham, samt en kopi til Thomas, så han kan informere sine kontrollanter.

Der er desværre stadig ikke sket noget med vores oversigtskort. Dan vil tage sig af disse efter sommerferien.

 

  1. Næstformanden har ordet

Dan har fået USB stikket med alle Bennys OÅS dokumenter.

 

  1. Kasseren har ordet

Har ikke hørt omkring Dawns stykke, venter på besked fra Palle.

 

  1. Medlemmer og suppleanter har ordet

Willy: Vedr. ulovlige garn: Kan vi ikke lave et fælleskorps, der har øje på dette. Dan kontakter Uggerby efter sommerferien og skriver på hjemmesiden efter Uggerby er kontaktet. Også kontakt til Vandpleje Fyn.

Willy: Udplatningen kører, og er d. 28. juni kl 9:00. Mødes ved Børnehaven i Borrreby.

 

  1. Eventuelt

Ingen ting

 

  1. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes onsdag den 2. september kl. 19.30 i Dalums Klubhus.

Premieren 2016 skal tages op på dette møde.

 

 

Udgivet i Nyheder, Referater.