Vi er klar til Odense Å og Fjord Premieren, er du?

Premieren

Vanen tro afholdes den store Odense Å Premier først i marts.

I år er dagen lørdag den 7. marts 2015. For at deltage i konkurrencen, ja for i det hele taget at måtte fiske i åen denne dag, skal du være i besiddelse af et premiereprogram. Der er præmier for mere end kr. 50.000,-.

Havørred og laks fanget i Odense inderfjord kan ligeledes deltage i konkurrencen under forudsætning af, at fangeren er i besiddelse af et premiereprogram. I fjorden må fiskeriet startes kl. 00.00, medens fiskeriet i åen først starter kl. 07.00. Indvejningen slutter kl. 13.00.

Husk at junior fiskere kan købe kort for 50 kr. (under 18 år), for alle ikke-juniorer er prisen 150 kr.

Du får sammen med billetten et stk. tryk med fra Thomas Weiergang
Desuden kommer der i år en folder med historier af H.C Andersen. Det er brudstykker fra sommeren 1829 som venligst er udlånt af Odense byes museer.

Programmerne kan købes hos Ækvator Sport og Jan og Bo Odense.


 

Juniorpræmien for 2014…..

…. blev vundet af Kenneth Vibæk, der havde adskellige havørreder på samvittigheden i 2014.
Kenneth vandt for ca. 4.000 kr grej, skænket af Kent Andersen.

Kæmpe tillykke med præmien.

Kenneth Vibæk

På Odense Å Sammenslutningens vegne,
Dan Nielsen

Juniorpræmie for indberettet fisk i 2014

Husk at der er en juniorpræmie (værdi 4000,00 kr), skænket af Kent Andersen, for fisk tilmeldt på Odense Å Sammenslutningens hjemmeside i 2014.
Har du indberettet en fisk på sammenslutningens hjemmeside i 2014 og er du junior, så smut forbi sammenslutningens facebookside og giv dig til kende. Du deltager herefter i lodtrækningen om ovenstående præmie.


Knæk og Bræk

Repræsentantskabsmøde 2015

Onsdag den 28. januar kl. 19.00 2015 

Dalum Lystfiskerforening
Mejerivej 3 
5260 Hjallese

Dagsorden i følge vedtægter.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde, senest den 31. december 2014
Husk at der er mødepligt for alle foreninger.

Alle foreninger bedes forsøge at finde kandidater til forretningsudvalget da der er flere poster der bliver ledige i år.
Knæk og bræk

Tobias vandt årets geddekonkurrence

Hermed et stort tillykke til Tobias for hans flotte fangst i Skovsøen i søndags. Det er ikke tilladt normalt at fiske i skovsøen, men denne dag havde Odense Kommune givet tilladelse, mod at alle fisk blev genudsat.
Så nåede du ikke med i år så græd ikke, der bliver en omgang af Danmarks fedeste gedde konkurrence til næste år. og gedden bliver jo nok bare større.

mms_20141021_200815 mms_20141021_200827
Vinderfisken var en fisk på 1.08 cm og 11,2 kg.
Nr. to var 1.02 cm og 10+kilo
Nr. tre var 1.01 cm og ca. 10 kilo

Så indbyder Predator Sportfishing til geddekonkurrence i Odense å

Predator Sportfishing indbyder igen til efterårets geddekonkurrence i Odense Å, søerne ude i Tarup Davinde og denne ene dag i Skovsøen og Odense Sportfisker Klubs vande Skydebjerg og Rønninge.

Husk at alle gedder skal genudsættes!

 

Se mere på invitationen herunder. Klik på billedet, så skulle det gerne åbne sig op i fuld skærm.

GEDDEKONKURRENCE-DELTAGERBEVIS-2

Til alle medlemmer af Odense Å Sammenslutningen

På onsdag den 3. september kl. 19.00 til 21.00 indbydes der til kontrollantudvalgsmøde i OSK’s klubhus på adressen Bækholmen 90.

Fiskerikontrollen kommer også og besvarer spørgsmål.

Er du interesseret i at være en del af kontrollantkorpset i Odense Å Sammenslutningen, er det her muligheden for at give sig til kende.

Evt. spørgsmål rettes til Allan Birk Hansen
E-mail: a.birkh@stofanet.dk
Telefon: 40 21 89 51

Nu er det Stavisåens tur – AFLYST!!!!

AFLYST PGA. MANGLENDE TILMELDINGER!

Onsdag aften blev Odenseåsammenslutningens trailer luftet, og hvor er den flot! Allan Birk Hansen og Knud Rask fra OSK havde samlet nogle folk sammen fra klubben og på Facebook, som ville være med til at gå en tur med Sammenslutningens buskryddere langs Odense å ude ved Åsumstykket. På to timer blev der slået bred fra Åsumbroen og op til den første røde bro.

 

Nu er det Stavisåens tur, så det bliver lidt nemmere at fiske på strækningen ved de nye sving omkring Rydsåens udløb i Stavisåen.

 

Det bliver nu på onsdag aften, den 20. august, fra 19.00 til ca. 20.15. Og i første omgang vil vi slå stykket fra broen nedstrøms Rydsåens udløb og op til stykket omkring Jernalderlandsbyen. Er du interesseret, kan du give tilsagn her i tråden. Vi mødes ved her: http://map.krak.dk/m/VsZNC – lige over for Toppen på Store Klaus.

 

Det er realistisk at nå det meste af strækningen, hvis der møder omkring 5-8 mand op.

Hvis ikke der kommer nogen tilsagn senest onsdag formiddag, aflyser jeg arrangementet.

Traileren med buskryddere, hjelme, benzin, osv. bliver taget med.

Tag praktisk beklædning på.

 

Med venlig hilsen,

Willy Dannevang

Vends

Telefon: 28146268

Arrangementet starter: 20. august kl. 19.00.