Archive for month januar, 2015

Rate this item
(0 votes)

Referat af forretningsmøde d. 11/11 2014 kl.19.00 i Dalum`s klubhus    
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.
2. Premieren , sponsorer
Velkomst til Hans og Rene, som er eneste interessenter, som vælger at møde op.
Konceptet  omkring premieren fortsætter.
Præmiesummen forventes at blive på ca. 50.000.-
Det bliver et samspil mellem Ækvator Sport og Jan og Bos Lystfiskershop, kommer til at stå for premieren i en nærmere fastsat periode.
Spørgsmålet, der handler om, hvad er mest interessant for alle – skal ansporingen og promoveringen til premieren øges i foreningerne? Der må gerne gøres mere reklame for premieren i foreningerne.
En PR-plan for premieren skal sættes i værk i løbet de kommende år. Sammenslutningens medlemmer skal adviseres, Radio Fyn, TV2Fyn, de lokale aviser, Fiskeavisen og Sportsfiskerens lokalside skal kontaktes først i det nye år.
Der lægges op til kortsalg i de forretninger, der er interesseret.
Kortsalg på nettet kan lukkes et par dage før. Lodtrækningspræmie på navn i stedet som de foregående to år.
Kortprisen for premierekortet fortsætter med at koste 150.-
Programmet trykkes i farver.
Fiskerikontrollen inviteres til premieren.
3. Nyt fra udvalgene
Repræsentantskabsmødet 28. januar. Forslag til repræsentantskabsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest 31. december 2014. Knud er på valg, og regner ikke med at stille op igen.
Indbetaling til Odense Å Sammenslutningen skal være i hænde inden en fastsat dato næste sæson.
Kontrollantkorpset er sat i værk. De forskellige klubber indstiller folk, så der kan uddannes opsynsmænd. Der er udleveret kontrollantkort til et antal medlemmer gældende for 2014 og 2015.
Interesse i Arreskov Sø er sendt til Brobygaard.
Brinkvedligehold er sat i værk, og der er bestilles en træoptrækker – http://legrej.dk/tilbehoer/traeoptraekker/
 
4. Evt.
Næste møde i forretningsudvalget bliver den 6. januar i Dalums Klubhus kl. 19.00.
Julefrokost bliver fredag den 9. januar 2015.

Read More
Rate this item
(0 votes)

Referat af forretningsudvalgsmøde 21/10-2014 kl. 19.00 i Dalum´s klubhus

 

Dagsorden:

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt.

 

2. Ansøge friluftsrådet om tilskud til bord/bænkesæt etc. ved åen. Nogle forslag.
Det skal være på de øvre løb.

 

3. Premiere
Alle grejforhandlere er inviteret. Det er kun Rene, som er mødt frem for Jan og Bo. Planen er at alle skulle have en stand i vores telt, og være med i et fælles sponsorat.

Situationen har ændret sig, der er en fordel i at mange butikker bakker op, og det kan være med til at lave en god premiere. Dem, der ønsker at være med, er dem, der skal tilgodeses ved premieren.

Næste forretningsudvalgsmøde bliver et møde om premieren den 11.11, hvor vi inviterer grejbutikkerne igen og laver derfra en bindende aftale.

Hvis Jan og Bo kan stå for kortsalget alene, vil de gerne tage den med det økonomiske udspil, der er.

Ide: søge fonde for at købe telt til sammenslutningen.

Premierekortet foreslåes at stige fra 150.-  til 200.- næste år.

Hensigten med prisstigningen skal beskrives i premiereprogrammet, for at mindske underskud, som ikke er ønskværdigt.

 

4. Arreskov sø.
Et udvalg skriver videre på et oplæg om mulighederne.

 

5. Nyt fra udvalgene
Klubberne i sammenslutningen skal have indbetalt for medlemsskab af sammenslutningen.

Benny har været til møde om etableringen af handicapbroer ved Bellinge og ved Det varme vand.

Der inviteres igen fra formanden for udvalget.

 

6. Evt.

Næste møde bliver den 11.11.14 kl. 19.00 i Dalums Klubhus.

Read More

Ved fortsat besøg af denne webside accepterer du brug af cookies. mere info

Dette website anvender cookies. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om dig på din computer. Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet. Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt. Hvis du sætter din browser op til at nægte cookies, skal du være opmærksom på, at der kan være funktionalitet på forskellige websites, der ikke virker. Ved at trykke "Acceptér" accepterer du at denne webside placerer cookies på din PC.

Luk