Forretningsudvalgsmøde den 13/1 2014

Deltagere: Flemming, Benny, Lars, Palle, Niels, Knud og Rasmus

Afbud: Ulrik, Willy

  1. Gennemgang af referat fra sidst: Godkendt.
  2. Gennemgang af Odense Å premiere ved Benny og Lars. Lars fremviser akvareller fra Thomas Weiergang til brug ved premieren 2014. Der bliver indkøbt en generator mere til brug ved premieren. Leifi har fået lov til at sælge suppe på parkeringspladsen bag teltet til premieren.
  3. Gennemgang af revisionen på regnskab 2013. Gennemgang af indkomne forslag til repræsentantskabsmødet.
  4. Noter til handlingsplan: Ifølge indkaldelse
  5. Nye skilte bliver sat op både off. privat fiskevand. Inventarliste bliver opdateret. Der bliver taget kontakt til Arreskov Sø sidst på måneden.

Nyt møde den 3/2 – 14

Udgivet i Referater.