Referat af forretningsudvalgsmøde 09/02-2015 kl. 19.00 i Dalum´s klubhus

Dagsorden:

 1. Godkendelse af seneste referat
 2. Konstituering af det nye forretningsudvalg
 3. Premieren 2015
 4. Eventuelt

Forretningsudvalget var mødt, dog med fraværende: Palle, Willy og Torben. I Willys fravær er Dan referent.

 1. Referatet fra Repræsentantskabsmødet d. 28. februar blev godkendt uden bemærkninger.
 2. Konstituering af det nye Forretningsudvalg blev foretaget og godkendt uden bemærkninger.
  Forretningsudvalget er herefter som følgende:

  1. Dan Nielsen, Formand
  2. Benny Hansen, Næstformand
  3. Niels Lühr, Kasserer
  4. Thomas Hansen, Kontrollantgruppen
  5. Palle Jørgensen, Kortsalg
  6. Willy Dannevang, Referent og Sekretær
  7. Gerhardt Andersen, Forretningsudvalgsmedlem
  8. Knud Rask, Suppleant
  9. Torben Rolskov, Suppleant
 3. Benny melder at der er styr på alt det, der skal være styr på pt.
  Dan har solgt den sidste reklameplads i Programmet, Niels var ked af at ikke alle klubber var blevet spurgt om reklame i programmet. Dette vil blive ændret fremover, så alle bliver spurgt.
  Thomas spurgte om OSK kunne stå for Øl / Vand salget sammen med Pølserne de næste 5 år, og det blev vedtaget.
  Vi aftalte at mødes ude ved sammenfletningen fredag, d. 6. ved middagstid.
 4. Ingen bemærkninger.

Efter mødet startede vi trykning af Programmerne.

 1. 16. februar 2015
  Dan Nielsen
Udgivet i Referater.