Referat af Repræsentantskabsmødet 31. Januar 2017

Dagsorden som følger:

 1. Valg af dirigent
  1. Jørgen Alvin Pedersen modtager valget.
 2. Godkendelse af formandens beretning for 2016
  1. Beretningen er godkendt uden bemærkninger.
 3. Forretningsudvalgets forslag til handlingsplan for det kommende år
  1. Dan Nielsen: indberetning af laksefisk er obligatorisk. Man kan godt indberette med anonym plads.
   1. Christian Larsen, Morud: går ikke ind for at der skal indberettes.
   2. Laksefisk skal indberettes og det er ikke en ny regel.
  2. mål på gedder på 80 cm.
   1. Christian Larsen, Morud er imod en begrænsning af max. mål på gedden.
   2. Willy Dannevang, OÅS Gedden er en sportsfisk, som vi ønsker at værne om.
 • Afstemning om et max. mål på gedden på 80 cm. Forslaget er nedstemt.
 • Bl.a. om der må der fiskes med andre agn? Gulp og lignende produkter, samt evt. andre regellempninger. Forslaget er vedtaget.
 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg
  1. Der er ingen nedsatte udvalg pt.
 2. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendels
  1. Palle: Der er et underskud på ca. 8000.- også i det kommende år. Bl.a. pga. faldende kortsalg.
  2. Forretningsudvalget foreslår, at kontingentet hæves fra 2018.
  3. Der er en bemærkning om OÅS’s forbrug af møder og forplejning.
  4. Regnskabet godkendt.
  5. Der er uddelt kontingentindkrævning til foreningerne.
  6. Palle tager fat i forbundet. Der skal bruges samme definition omkring familiemedlemsskaber.
 3. Forslag til kommende års budget og kontingent
  1. Forretningsudvalget foreslår, at kontingentet hæves fra 2018.
 4. Indkomne forslag
  1. Der er ingen indkomne forslag.
 5. Valg til forretningsudvalget
  1. Dan Nielsen modtager genvalg.
  2. Thomas Hansen modtager genvalg.
  3. Gerhardt Andersen modtager ikke genvalg.
  4. Benny Hansen stiller op og vælges ind.
 6. Valg af suppleanter
  1. Karsten Brandt og Michael Hansen vælges ind som suppleanter.
 7. Valg af 2 revisorer
  1. Claes og Jørgen genopstiller og modtager genvalg.
 8. Årets største, korrekt indrapporterede laksefisk, og lodtrækning blandt resten
  1. Nicolai Axelsen har fanget en havørred på 6 kg og 85 cm. Han modtager et gavekort på 500.- og et præmierekort for 2018.
  2. Søren Larsen (lodtrækning) fangst nr. 43. En havørred på 50 cm, som han valgte at genudsætte. Han modtager en præmie magen til årets storfanger.
 9. Eventuelt
  1. Michael Tommerup Sportsfiskerforening. Han fortæller om grødeproblematik, og manglende grødeslåning.
  2. Vedligeholdet er udelukkende langs brinkerne, som vi må gøre noget ved.
  3. Dan Nielsen takker for godt samarbejde til Gerhardt og Jørgen med en lille erkendtlighed.

 

Noter til handlingsplan:

 • Laksefisk fanget i de af Odense Å Sammenslutningen administrerede vande, SKAL indberettes på fangstjournalen, evt. anonym plads.
 • Max mål på Gedder, således at alle Gedder over 80 cm. skal genudsættes (og selvfølgelig også dem under 60 cm.)
 • Beslutning af: Skal der lempes yderligere på reglerne?

 

Noter til valg:

På valg er:

 • Formand Dan Nielsen (modtager genvalg)
 • Forretningsudvalgsmedlem Thomas Hansen (modtager genvalg)
 • Forretningsudvalgsmedlem Gerhardt Andersen (modtager ikke genvalg)
Udgivet i Referater.