Signalkrebs i Odense Å

Der er nu blevet konstateret signalkrebs flere steder i Odense Å, og det er ikke bare en enkelt hist og pist.

Der er set flere ved bl.a. Åsum, Dalum og Borreby, så de er formentlig over det hele.

Vi gør opmærksom på at der IKKE må fiskes efter krebs i Odense Å Systemet, men skulle en du fange en signalkrebs, må den heller ikke genudsættes.

Signalkrebs

Signalkrebsen kendes på de hvide pletter på kløerne, de er ikke fredede og der er intet mindstemål på dem.

P.S. De viste krebs er ikke fra Odense Å.

Udgivet i Nyheder.

Skriv et svar