Oprydning ved Odense Å

Så er det tid til at finde de frivillige hænder frem, og gøre noget godt for vores å, og naturen omkring den.

fynskelystfiskere_logo
Fynske Lystfiskere har oprydning lørdag den 16 maj, oppe på deres stykker, man skal tilmelde sig ved Keld på 22 50 68 55, og læs mere på www.fynskelystfiskere.dk
osk_logo
Og O.S.K. laver oprydning ved Åsum Tirsdag den 19 maj kl. 18.30-21.00, bare mød op.

 

Kontrollanterne ved åen.

Vi har fået et rigtig godt kontrollant korps op og stå, og det skal Thomas Hansen og Allan Birk have en rigtig stor tak for at have håndteret.

På det seneste har vi observeret, at der er nogle af de tidligere kontrollanter, der stadig kontrollerer ved åerne. Det skal de være meget velkomne til, men de skal lige kontakte os først, for at få et nyt kontrollant kort.

Så samtidig vil jeg påpege, at det eneste kontrollantkort, der er gyldigt er det nedenstående (hvor Thomas’ billede og navn selvfølgelig er udskiftet med den pågældende kontrollant 🙂 ). Og “nej”, der står heller ikke “KOPI” på dem 🙂 . Alle andre kontrollantkort er udgåede.

Kontrollant Kort

Knæk og bræk,
Dan Nielsen
Formand, Odense Å Sammenslutningen

En lille bøn fra formanden.

Vi vil alle gerne bruge Odense Å. Vi vil også alle gerne være glade for at bruge Odense Å, og sådan skulle det gerne blive ved med at være.

Derfor er her en lille bøn til Jer alle, der bruger og færdes ved Å’en: Ryd op efter Jer, så holder naturen meget længere, og det er en større nydelse af komme til Åen.

Det var derfor ikke en nydelse for en af vores medlemmer, da han i dag så dette svineri ude ved Åsum. Det kan vi helt ærligt ikke være bekendt.

Svineri ved Åsum

Håber det er sidste gang, skal vi ikke love hinanden det?

Mvh,
Dan Nielsen

Præmieliste for Premieren 2015.

Endelig kom dagen hvor mange håbefulde lystfiskere troppede op i Odense Å og Fjord for at starte på en ny sæson, og det blev helt klart en success. Dejligt at se så mange mennesker samlet.

Der blev fanget masser af fisk, og præmielisten blev som følger:

1. Jan Hansen, Hinnerup, med en Havørred på 67 cm og 3200 gram.
2. Andy Nielsen, Aarup, med en Havørred på 64 cm og 2900 gram. Denne blev også dagens første.
3. Lars Vestergaard, Odense, med en Havørred på 62 cm og 2700 gram.
4. Jens Löwe, Odense, med en Havørred på 63 cm og 2700 gram.
5. René Biernat Odense, med en Havørred på 62 cm og 2600 gram.
6. Rasmus Nielsen, Blommenslyst, med en Havørred på 63 cm og 2550 gram.
7. Bjarke Lohmann, Odense, med en Havørred på 53 cm og 2450 gram.
8. Jens Andreasen, Aarup, med en Havørred på 58 cm og 2000 gram.

Og Juniorerne:
1. Benjamin Vernegren, Søndersø, med en Havørred på 52 cm og 1600 gram.
2. Kasper Olsen, Odense, med en Havørred på 52 cm og 1450 gram.
3. Sebastian Jakobsen, Munkebo, med en Havørred på 46 cm og 1000 gram.

  

Tak for den store opbakning på denne fantastiske dag. Knæk og bræk derude.

Dan Nielsen

Premieretid.

Så kom dagen endelig, hvor Odense Å og Fjord Premieren løber af stablen.

Har du endnu ikke fået købt dit Premiereprogram, så har vi nogle få med, der kan købes ude ved Åen, prisen er 150,00 kr. (50,00 kr. for juniorer).

Vi ses. Knæk og Bræk!

Odense Å og Fjord Premiere

Vi er klar til Odense Å og Fjord Premieren, er du?

Premieren

Vanen tro afholdes den store Odense Å Premier først i marts.

I år er dagen lørdag den 7. marts 2015. For at deltage i konkurrencen, ja for i det hele taget at måtte fiske i åen denne dag, skal du være i besiddelse af et premiereprogram. Der er præmier for mere end kr. 50.000,-.

Havørred og laks fanget i Odense inderfjord kan ligeledes deltage i konkurrencen under forudsætning af, at fangeren er i besiddelse af et premiereprogram. I fjorden må fiskeriet startes kl. 00.00, medens fiskeriet i åen først starter kl. 07.00. Indvejningen slutter kl. 13.00.

Husk at junior fiskere kan købe kort for 50 kr. (under 18 år), for alle ikke-juniorer er prisen 150 kr.

Du får sammen med billetten et stk. tryk med fra Thomas Weiergang
Desuden kommer der i år en folder med historier af H.C Andersen. Det er brudstykker fra sommeren 1829 som venligst er udlånt af Odense byes museer.

Programmerne kan købes hos Ækvator Sport og Jan og Bo Odense.


 

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 28/01 2015 kl.19.00 i Dalum’s Klubhus

Dagsorden som følger:

Manglende foreninger:

Sportsfiskeren Langeland, FVIS Fynsværket, Nordfyns Sportsfiskerforening af 1989, Vends Sportsfiskerforening, Glud og Marstrand

 1. Valg af dirigent
 • Claes Rosenberg
 • Der skal byttes om på punkterne 10 og 7. De øvrige rykkes ned.
 1. Formandens beretning for det forløbende år
 • Spørgsmål til beretningen. Indberetning af fangede fisk. Det er endnu ikke optimalt. Der henstilles til at foreningerne tager det op lokalt.
 • Formandens beretning er enstemmigt vedtaget.
 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
 • Delt i to. Leje af ekstra vand, optimering af forholdene omkring åen og hjemmesiden. Der hjælpes til fra Arnt og Dan. Vandløbsplejen og kontrollantkorpset styrkes. Der er også gang i et skjulestensprojekt i Odense Å. Det er ambitionen.
 • Forretningsudvalget er med i arbejdet omkring handicapramperne. Der henvises til formandens beretning.
 • Claes fortæller at rampen ved Kratholmbroen allerede er etableret..
 • Der er et spørgsmål om vandranunkel fra Morud. Der er fundet ranunkel i vandsystemet Stavis å. I 50‘erne var der 16 forskellige planter inklusiv vandranunkel. Det er godkendt fra kommunens side, at planterne er til stede i systemet.
 • Handlingsplanen vedtaget.
 1. Beretning fra evt. nedsatte udvalg
 • Ingen beretning herfor.
 1. Kasseren aflægger revideret regnskab til godkendelse
 • Jan og Bo har en debit ifm. premierekortsalget fra sidste år. Jan og Bo har fået en regning, som ikke er betalt, og har fået tilsendt et nyt girokort.
 • Der er tre klubber, som mangler at betale.
 • Der opfordres til at lave et forslag fra forretningsudvalget til næste år om eksklusion af foreninger, som ikke betaler rettidigt. Forslaget kan gå ud på, at foreninger, der ikke har betalt, ikke har fiskeret i systemet. Der skal tages højde for problematikken overfor kontrollanterne, at de skal have en opdateret liste over foreninger, som ikke har betalt.
 • Formænd og kasserere kontaktes ved manglende indbetaling.
 • Der indstilles til, at der arbejdes med et forslag i løbet af dette år..
 • Premieren i år er et samarbejde mellem Jan og Bo og Ækvator Sport.
 • Revisionen er gået igennem. I forretningsudvalget skal økonomien vendes, og der skal tages indstilling til manglende indbetalinger.
 • Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
 1. Forslag til kommende års budget og kontingent
 • Uændret kontingent.
 • Forslaget er enstemmigt vedtaget.
 1. Indkomne forslag (forslag vedlagt indkaldelsen)
 • Der er ingen indkomne forslag.
 1. Valg til bestyrelse
 • Der peges på Dan Nielsen fra OSK og Morud som foreningsformand.
 • Palle Jørgensen modtager genvalg.
 • Der peges på Thomas Hansen og han vælges ind. Han har været med til at etablere kontrollantkorpset støttet af Allan Birk.
 • Gerhardt Andersen stiller op til bestyrelsen.
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Knud Rask og Torben Rolskov fra Nordfyns.
 1. Valg af 2 revisorer
 • Jørgen Alvin er genvalgt.
 • Kørsel ved Hjelmerup. Der må parkeres ved Flægskov og gå derfra til stykket.
 • Det er ikke genforhandlet i 2014. Det skulle gerne være tydeligt på hjemmesiden. Det noteres og det skal tydeliggøres.
 • Til formændene. Fiskeriet begynder først efter første premieren fra Dalumbroen og nedstrøms og i Stavisåen.
 • Der er mange, som fisker uden fiskekort i Stavisåen. Der opfordres fra forretningsudvalget til, at foreningerne indstiller medlemmer til kontrollantkorpset. Indkald til møde i kontrollantkorpset skal varsles i rimelig tid. Dem, der ønsker at være kontrollanter, skal melde sig til Thomas. Der forskel på opsynsmænd og kontrollantrollen.
 • Er der problemer med fiskeriet i fredningstiden i den, skal det måske tages op.
 • Jørgen Alvin fortæller om OSK’s Fiskeskole.
 • Claes takker for god ro og orden.
 • Flemming tager afsked med forretningsudvalget – der overtages et arbejde, som er rigtigt godt på vej. Og der lyder også en tak til samarbejdet med Vandpleje Fyn.
 • Odenseåpremieren er alle foreningernes premiere. Gør reklame for det i foreningerne lokalt!
 • Benny sender også en tak til Flemming for hans store indsats for sammenslutningen. Han har haft et rigtigt godt kendskab til lodsejerne langs åen.

 

Juniorpræmien for 2014…..

…. blev vundet af Kenneth Vibæk, der havde adskellige havørreder på samvittigheden i 2014.
Kenneth vandt for ca. 4.000 kr grej, skænket af Kent Andersen.

Kæmpe tillykke med præmien.

Kenneth Vibæk

På Odense Å Sammenslutningens vegne,
Dan Nielsen